דאָס עפּעלע פֿאַלט נישט *ייַט פֿו ב( מעלע ©Latkes and Chicken Fried®

Forward (Yiddish Edition) - - קונסטאוןקולטור - ® יאָרק ©ניו מרי שמולע יטש האָפֿמאַ ספּעציעל רן „ רווערטס“

טאַטןÆ †זי† זוכט†יושר† און†גערעכט† יק6 ט†פֿאַר† איר גזע†און† אָפּשטאַם¨ †זי† האָט†טענות† צו†דער† 4עלט און†זי† שפּילט†א 5ס† איר†טאַטנס† לעבנסגאַנגÆ

מיט† אונדז† י יִדן† האָט† די† פֿאָרשטעלונג† אַ קנאַפּן† שייַכותÆ † דער† עולם† איז† באַשטאַנען† פֿון ס& רובֿ†ייִדן ¨† דאָ†און† דאָרט†האָט† מען†ב אַמערקט† אַן† אַפֿראָ/ אַמעריקאַניש† פּניםÆ † דער† ייִדישער עולם† איז† גע4 ען† פֿאַרכליניעט† פֿון† די† מאָ≠ נאָלאָגןÆ † איך† מוז† אייַך† דערמאָנען¨ † אַז† איר† גאַנ≠ צע†קאָנצענטראַציע† געהערט†צו† די†אַלע† ע4 לות 4אָס† האָבן† פֿאַרפֿולט† איר† טאַטנס† ראַסעÆ † זי שטורעמט† קעגן† דער† 4ייַסער† 4עלט† 4עלכע איז†עד /היום†„ אַרייַנגעטאָן†אין† ראַסיזםÆ “

זיץ†איך† אַז5 †און† איך†4 אַרטÆ †א 5ב† דו†ביסט טאַקע†אַז 5† שפּירע4 דיק†און† באַע4 לט†פֿון† דער ש4 אַרצער† זייַט† פֿון† דייַן† געבורטשייַן¨ † ה6 ב אָן† צו† רעדן† 4עגן† דייַן† ייִדישן† אָפּשטאַם† א5 ךÆ 4אָסי ø† מיר† ייִדן† זייַנען† 46 ניק† אַדורכגעגאַ†נגען אין† לעבן† בל5 ז† צוליב† דעם† 4אָס† מיר† זייַנען † ייִדןø † 4וּ† איז† די† ע4 לה† פֿון† דער† 4עלט† 4אָס דאַרף†דיך† פּלאָגן†פֿון† דער†מאַמעס† זייַטÆ †אָבער דאָ†שפּילט† זיך†אָפּ† אַ†פֿול† מ5 ל†מיט† ש4 ייַגעניש†Æ

אַ† „טאַבולאַ† ראַסאַ¨ †“אַ† ל6 דיקער† לייַ4 נטÆ 4י† עס†קומט† א5 ס†ל 5ט† דער†מאָנאָלאָגיסטיק ¨† אַז די†ייִדישע† זייַט†אירע† באַשט6 ט†פֿון† רייַכע†ייִדי≠ שע† ראַסיסטן¨ † און† דאָס† האָט† מיך† געבאָדזשעט און† עס† באָדזשעט† מיך† אַפֿילו† בעת† איך† שרייַב די† רעצענזיעÆ † און† א5 ב† דאָס† איז† נישט† גענוג¨ האָט†זי† אַר5 סגעפּלאַצט†בזה /הלשון∫

„און† די† 4עלט† ש4 ייַגט† בעת† די† ישׂראלים שעכטן† א5 ס† די† פּאַלעסטינער¨ † צוזאַמען† מיט ז6 ערע†מענער ¨† פֿר5 ען†און† קינדערÆ “

דאָ†זעט† מען†באַשייַמפּערלעך† צו†4 אָס†דער ייִדישער† לינקיזם† האָט† דערפֿירט¨ † צו† ייִד†ישע שׂונאי/ ישׂראלÆ † פֿון† 4אַנען† ז6 † האָבן† זיך† גע≠ נומען¨ † פֿרעגט† מיך† בחרם¨ † נאָר† דער† י יִדן/ האַס האָט† ש5 ן† אָנגעגריפֿן† אַ† האַלבע† 4עלט ¨† אַפֿילו מאַ†רטין† לוטער†קינגס† יורשיםÆ

ל5 ט†די† קרעדיטן†קומט† א5 ס¨ †אַז† די†זעלבע רעין† פּרייַער† האָט† אונטער† זיך† אַ† טעאַטראַ≠ לע† געשיכטעÆ † זי† איז† נישט† נאָר† אַן† אַקטריסע און† זינגערין¨ † נאָר† א5 ך† אַ† רעזשיסאָרקעÆ † זי איז† א5 פֿגעטראָטן† א5 ף† טעלע4 יזיע¨ † און† זי דערקלערט¨ † אַז† דאָס† זייַן† האַלב† ייִד† און† האַלב ש4 אַרץ† גיט† איר† אַן† אוניקאַלע† פּערספּע†קטי 4 א5 ף† ראַסיזם¨ † רעליגיע† און† גייַסטיק6 טÆ † די פֿאָרשטעלונג†קומט† פֿאָר†אין†„ עקטאָרס†טעמפּל טהיעטער¨ †“π≥≥ † 4עסט † Σ¥ סטע† גאַס† אין† מאַנ≠ העטןÆ † א5 ב† עס† אינטערעסירט† אייַך† די† פֿאָר≠ שטעלונג¨ †שטיצט† זיך†נישט† א5 ף†מיר ¨† ג6 ט†און פֿאָרמירט†אַן† א6 גענע†מ 6נונג Æ טוט†מען† מיט†די† א6 גענע†טראַדיציעס† און†קול≠ טורø † זאָל† זי† ג6 ן† צו† אַלדע† רוחות¨ † אָדער† זאָל† מען† ז6 † אייַנפּאַקן† אין† אַ† טשעמאָדאַנטשיקל† און† אָפּשיקן† „פֿעד /עקס“† צום† פּלאַנעט† מאַרס¨ † אפֿשר† די† מאַרסיאַנער† 4עלן† זיך† פֿאַרליבן† אין† אונדזער† י יִדישק6 טÆ † העיקר¨ † מ& מישט† זיך† א5 ס† מיטן† המון† פֿעלקער† און† מ& מאַכט† פֿון† זיך† טשאַסק/ פּראַסקÆ † דער† באָבעס† און† מאַמעס† ייִדישק † 6ט† זעט† א5 ס† באַשט6 ט† אין† לאַטקעס† מיט† אַ† ייִדישן† 4אָקאַבולאַר† 4אָס† שמעקט† מיט† פּאַמ5 ניצע¨ †ני 4עץ† און†זלי 4Æ †דאָס† איז†ג עבליבן†† בייַ† דער† טאָכטער† פֿון† איר† י יִדישער† מ†אַמען† און† באָבעשי¨ † און† דאָס† ייִדישע† 4וּלגאַר /לשון† שט6 ט†אייַן† עד/ היום†בייַ† די†ייִדישע† קאָמ†יקער ¨† 4אָס† מיט† דעם† באַנוצן† ז6 † זיך† א5 ף† שריט† און† טריטÆ † ז6 † קיצלען† דעם† עולם† צוהערער¨ † און† דער† עולם† לאַכט† און† האָט† הנאה† פֿונעם† נידע≠ ריקן†ני 4אָ† פֿון†אַ† פֿאָלק¨ †4 אָס†איז† אַז5 †רייַך† אין† ז6 ער†אומה /ולשון Ɔ אינטערעסאַנט†צו† באַמערקן † ¨† אַז† מיר† האָבן† אַמאָל† אַראָפּגעקוקט† א5 פֿן† שונד† פֿונעם† אַמאָליקן† 4אָדע 4יל /טעאַטער Ɔ קען† איך† אייַך† פֿאַרזיכערן¨ † אַז† דעם† אַמאָליקן† 4אָד ע†4 יל† 4אָלט† מען†הייַנט† געקענט†פֿאַרצוקערן† אין†דער† מעטראָפּאָליטאַן†אָפּערע Æ

שפּילט† רעין† פּרייַער† פֿאַר† אונדז† א5 ס† איר† באַגעגעניש† † מיט† איר† אַפֿריקאַנישער† באָבע† 4י≠ דער¨ †4 עלכע†האַלט ¨† אַז†די† ייִדן†זייַנען† גיריק†א 5ף† געלטÆ † מ& זעט† באַשייַמפּערלעך† 4י† דאָס† א6 ניקל† 4ערט† פֿאַרטרונקען† אין† דער† קולטור† פֿון† איר† טערגעצונדן† 4עלנדיק† באַג6 ן† זעלבסטמאָרדÆ † די† זאַך† איז† אים† אָבער† נישט† געלונגען¨ † אָבער† ק6 ן†שטיק† געזונט†איז† אים†דערפֿון† א5 ך†נישט† צוגעקומעןÆ

די†טאָכטער ¨† רעין†פּרייַער ¨† אין†די† פֿע†רצ† יקער¨ † 4ידער† אַ†מאָל† אַ†שטאַרק† באַגאַבטע†אַקטר† יסעÆ † א5 ף† דער† ה5 ט† זעט† זי† א5 ס† 4ייַס ¨† 4אָס† דאָס† דאָקוטשעט† איר† ש5 ן† יאָרןÆ † זי† דע†רצ 6לט ¨† אַז† די† מאַמע† איז† גע4 ען† אַ† י יִדישע¨ † דער† טאַטע† אַן† אַפֿראָ/ אַמעריקאַנער¨ † איז† זי† אַר5 סגעק†ומען† האַלב† ש4 אַרץ† און† האַלב† 4ייַס ¨† און† זי† 46 סט† נישט†א 5ף† 4עלכער† 4עלט† זי†געפֿינט† זיךÆ †ל 5ט† איר† 4ייַטערדיקן† גאַנג† פֿון† איר† לעבנס/ געשיכ≠ † טע¨ †דורך† לידער†און† פּראָזע¨ †קערט† זי†זיך† אום† מיטן† טאַטנס† ייִחוס¨ † נישט† מיט† דער† מאַמעס † Ɔ דער†טאַטע† האָט†געלעבט† אַ†דראַמאַטיש† לעבןÆ † דעם†טאַטנס† אומגליק†איז† באַשטאַנען†ס &רובֿ† פֿון† כּסדר† ר6 כערן† נאַרקאָטיקעס† און† דאָס† גאַ†נצע† לעבן†איז† ער†גע 4ען† אַ†נאַרקאָמאַן Æ

דער† פֿאָטער† האָט† באַפֿאָטערט† זעקס† קינ≠ דער†מיט† פֿאַרש6 דענע†פֿר 5ען Ɔ זייַן†או מגאַנגס†/ שפּראַך†איז† באַשטאַנען†פֿון† ניבול/ פּה¨ †שמוצ† יקע† ר6 ד†און† 4וּלגאַריזמען ¨† אַז5 †אַז† די†טאָכטער† איז† אַ4 עק†אין† זייַנע†דרכים Ɔ יעדעס†צ 46 טע†4 אָרט† קומט†פֿון† מיסטקאַסטן†און† זלי4 Æ

די† אַקטריסע/ זינגערין† רעין† פּרייַער† איז¨ † 4י† געזאָגט¨ †שטאַרק† טאַלאַנטירט¨ †האָט† אַ†גוטע† שטימע†צום† זינגעןÆ †אָבער† זי†איז† אַ†פֿאַרפֿאַל ענע†† נשמהª † 4אָגלט† זיך† אַרום† צ4 ישן† צ4 6† 4עלטן† און† 46 סט† נישט† 4וּ† זי† געהערטÆ † די† ייִד†ישע† באָבע† אירע† איז† צו† איר† שטאַרק† צוגעלאָזן † Ɔ זי† איז† צופֿרידן¨ † אַז† דאָס† א6 ניקל† אירס† איז† האַלב† און† האַלבÆ † האַלב† 4ייַס† און† האַלב† ש4 אַרץÆ † העיקר¨ †זי† איז†האַלב Æ

ל5 ט†דער† באָבעס†השׂגות† איז†עס† אַ†ג† וטער† סימן¨ †און† אַ†געלונגענער† שידוך†גע 4ען† צ4 ישן† איר†טאַטן† מיט†דער† מאַמעןÆ †די† באָבע†איז† ז†יכער† אַר5 סגעקומען† פֿון† די† ייִדישע† לינקע† קרייַזן¨ † 4עלכע† האָבן†געפּר 6דיקט† גלייַכה6 ט†פֿאַר† אַלע† פֿעלקערª † דער† עיקר¨ † פֿאַרלירן† זיך† אין† יענעמס† קולטור†און† א5 סמעקן†דעם† ייִדישן†טראָפּן† 4אָס† מ& האָט†אין† איר†אייַנגעז 6ערט Æ

און† דאָ† ליגט† דער† הונט† באַגראָבן¨ † 4אָס†

4ען† אַ† פֿאָרשטעלונג† האָט† עפּעס† צו† טאָן† מיט† ייִדן¨ † סטאַרע† איך† זיך† דאָס† נישט† צו† פֿאַרפֿעלןÆ †זעט† א5 ס¨ †אַז† טעאַטער†איז† אין†מייַ≠ נע† ב6 נערÆ † מסתּמא† האָט† זיך† אָפּגערופֿן† עפּעס† אַ† 4ייַטע† עלטער/ עלטער/ עלטער/ באָבע† † מייַנע † ¨† אָדער†גאָר† אַן†עלטער /ז 6דע† 4אָס† ז6 ערע††ג ענען†† האָבן† אָנגעגריפֿן† מייַנע† געפֿעס † /ק עמע††רלעך† און† מיך† אָנגעשטעקט† מיטן† טעאַטראַלן† † חומר¨ † אַבי† נישט†מיטן† שׂכל†פֿון† אַ†חמור Ɔ 4י† עס†זאָל† נישט† זייַן¨ †בין† איך†אַ 4עק† זען†די† פֿאָרשטעלונג† † 4אָס† רופֿט†זיך†„ געפּרעגלטע†הון† און†לאַטקעס Ɔ“א5 ף† ייִדיש†האָט† דער†נ אָמען††בכלל† נישט†ק 6ן† ייִדישן† טעם¨ †א 5ף† ענ†גליש† א5 ך†נישט Æ

די†מוזיקאַלישע† א6 ן/ פּערזאָניקע†פֿאָ† רשטע≠ לונג† ה6 בט† זיך† אָן† מיט† מאַרטין† לוטער† קינגס† רעדע†4 וּ†ער† האָט†געפּר 6דיקט† גלייַכה6 ט†פֿאַר† זייַנע† ברידער† און† ש4 עסטער¨ † 4עלכע† קומען† אַר5 ס†פֿון† שקלאַפֿערייַ¨ †מיט† דעם†לאָזונג∫†„ איך† האָב†אַ† חלום“° †© dreama† have†I† ®Æ

גלייַך†נאָך† דער†רעקאָרדירטער† רעדע¨ †פֿאַלט† דער†רעפֿלעקטאָר† א5 ף†אַ† זינגערין¨ †אָ† נגעטאָן† † אין† אַ† פּאָר¨ † 4אָס† מען† רופֿט† דאָ/ הי†„דזשינס“/ה 5זן ¨† מיט†אַ† ש4 אַרץ†העמדל ¨† מיט†אַ† צעפּלאָשעטן† † קאָפּ† האָר¨ †4 אָס†מען† רופֿט†דאָ† אָן†„אַפֿראָ Ɔ“די†חבֿרה≠ מאַ†נטע† ה6 בט†אָן† מיט†כּל /נדרי ¨† א5 סטייַטש†נדיק† עס† מיט† דזשעז¨ † און† באַלד† ג6 ט† זי† אַריבער† צו† אַ†ליד† 4אָס† האָט†צו† טאָן†מיט†„ געפּרעגלטע†הון† און† לאַטקעס † ¨†“און† 4ען† זי† ע†נדיקט ¨† דע†ר4 יסט† מען† זיך† ערשט¨ † אַז† זי† איז† די† טאָכטער† פֿ†ונעם† גאָר† באַרימטן† † אַ†קטיאָר /פֿאַר 4ייַלער† און† מאָנאָ≠ † לאָגיסט†—†ר† יטשאַרד†פּרייַער Æ

כ& 46 ס† נישט† 4יפֿל† פֿון† אייַך† געדענקען† דעם† קאָמיקערÆ † איך† געדענק† אים† גוט¨ † 4ייַל† ער† איז† א5 פֿגעטראָטן† אין† די† זעכציקער† יאָרן† א5 ף†דער† טעלע4 יזיעÆ †גאָר† אַ†באַגאַבטער† קאָ≠ מעדיאַנט† גע4 ען¨ † פֿול† מיט† טאַלאַנט¨ † קאָמיזם† און†פֿאַר 4ייַלונג Æ

איך†דערמאָן† זיך†א 5ך† די†ביטערע† בשׂורה ¨† אַז† דער† חבֿרהמאַן¨ † דער† לץ¨ † האָט† זיך† אונ≠

רעין פּרייַער

Newspapers in Yiddish

Newspapers from USA

© PressReader. All rights reserved.