7( נומער (זאַמלביכער, ייִד“או עלט מל ראַ יטש, „אַ ייִד או עלט —

Forward (Yiddish Edition) - - ינטעלע ייִדיש ¿ דאָאָס -

מאָסטן¨ † קנאַפּ† פֿאַר† ππ≥ ±¨ † אונדזערע משיח" צייַטןÆ אונדז† אונדזער† ה$ פּטשטאַם† אָפּגע≠ שניטן† גע אָרן¨ † אָבער† דער† אמתער† קאָפּ† פֿון† אַ†ב $ם† איז† גראָד† אין† זייַן† נידער¨ † אין† די† אָרצלען† —† און† מיר† קענען† רעגענערירן† און† אַפֿילו† גיך† רעגענערירן † Ɔ ש$ ן†אין† ערשטן†זומער Ɔ

ייַל† דער† אומקום† פֿון† די† זעקס† מיליאָן†איז† נישט†גע עזן† אַן†א $סדרוק† פֿון† אונדזער† מידק ט¨ † אַדרבא†—† די† קאַטאַסטראָפֿע† האָט† אונדז† פֿאַרכאַפּט† אין†אַ† מאָמענט†פֿון† א$ פֿלעבונג¨ †דע≠ ריבער†איז† די†רעגענעראַציע "† און† י≠ דער" א$ פֿלעבונגס" ילן† אַז$ †שטאַרק† אין† אונדז¨ † איצט ¨† באַלד† נאָך† דער† קאַטאַסטראָפֿעÆ † עס† זעט† שיִער† נישט† אַז$ †א $ס ¨† אַז†די† קאַטאַסטראָפֿע†האָט† דערנענטערט†אונדזער† אולטימאַטי ע† רעגענעראַציע¨ † אָס† האָט† זיך† אָנגע≠ ה$ בן¨ † מיט† אונדזער† א ביק ט† גע≠ פֿאָר† א$ ך† אין† די† פֿעלקער† פּעריאָדן† פֿון† מידק ט Ɔ אַז† יחידים† הערן† א $ף† צייַט ייַליק†צו† לעבן†—†הערן† ז † ש$ ן† א$ ף† א$ ף† שטענדיק† צו† לע בן Ɔ ¸ÆÆÆ ˛† אָבער†פֿעלקער† קענען†יאָ† צייַט ייַליק† א$ פֿהערן†צו† לעבן ¨† אַריבער†אין† דער† בחינה†פֿון† עקזיסטירן†בל $ז ¨† און†מיט† דער†צייַט† ידער† אָנה בן† לעבן Ƹ ÆÆÆ˛

אָלטן† פֿעלקער† גע ען† י† יחידים†—† אָלט†אונדזער† ייִדיש†פֿאָלק† געדאַרפֿט†איצט†—† און†אָפֿט† ש $ן† אין† אונדזער† געשיכטע† זייַן† לאַנג† ט $ט Ɔ איז†דאָך† פֿון†אונדז† איצט†אָפּגעשניטן† גע אָרן†—† מיט† דעם† א $סמאָרדן† פֿון† אונדזערע†זעקס† מיליאָן†—†אַ† האַנט†און† אַ†פֿוס† און†אַ† קאָפּ†—†א $ב† מיר† אָלטן† אַ†פֿאָלק† פֿאַרגלייַכט†צו† אַ†מענטשלעכן† יחידÆ †אָבער ¨† אַז†מיר† פֿאַרגלייַכן†אַ† פֿאָלק ¨† און† זיך ¨† צו† אַ†ב $ם†—† איז† טאַקע† פֿון† האַנדלונגעןÆ

אַז $† בייַ† ייִדן" יחידים† און† אַז $† בייַ†ייִדישע† גרופּעסÆ †אַז $† אַ†מאָל† בייַ† אַסימילירט" געשמדטע†ייִדישע† גרופּעס† אין†דייַטשלאַנד† און†אַז $† בייַ†ייִדן ¨† אָס† לעבן†ש $ן† דרייַסיק†יאָר† אונטער†דעם† סאָ עטישן†רעזשים Ɔ דער†טיפֿער† סוד† פֿון†ייִדישן† קידוש" השם†איז† טאַקע†צו† פֿאַרשט ן†נאָר† מיט†דער† הילף†פֿון† אָט† דעם† אונטערבאַ וּסטזייַןÆ † א$ ך† דער† טיפֿער†סוד† פֿון†דעם† א ביקן† וּנדערן† זיך†פֿון† דעם†העלענער† איבערן†ייִדישן† קידוש" השםÆ †¸ ÆÆÆ˛

פּונקט† י† יחידים† זייַנען† מיט† אַלע† חושים† צוגעבונדן† צום† לעבן†—† אַז$ † זייַנען† עס† גאַנצע† פֿעלקערÆ † דאָס† ייִדישע†פֿאָלק ¨† פּונקט† י†אַלע† אַנדערע† פֿעלקער¨ †האָט† שטאַרק†ליב† דאָס†לעבן Ɔ כאָטש¨ †פּונקט† י† אין†יחידים ¨† קומען†

אַן† ערשטער¨ † אומזיכערער† שריט† צו†אַ† נייַעם†ייִדישן† עלט "באַנעם† נאָך† די†יאָרן π≥≥†μ—± π¥±

דער†יודאַיִזם† פֿאַרמאָגט†אונטער≠ באַ וּסטזייַן† פֿון† אַ† גר$ סער† שטאַר≠ ק טÆ † עס† איז† נישט† זייַן† פֿאַרדינסט¨ † עס† ליגט† אין† זייַן† נאַטורÆ † און† ייַל† עס† ליגט† אין† זייַן† נאַטור†—† נעמט† ער† זיך† מיט† דעם† נישט† איבערÆ † ¸ÆÆÆ ˛† און† זייַנע† האַנדלונגען† זעען† אָפֿט† א$ ס† אַז$ † י† ער† אָלט† טאַקע† געהאַט† געה † מע† פֿאַרבינדונגען† מיט† גאָטÆ † סימנים† † דערפֿון† שלאָגן† זיך† דורך¨ † י† בלוט† פֿון† אַ† געה מער† וּנד† דורך† מלב†ושים ¨† דורך†האַנדלונגען† פֿון†ייִדן ¨† אָס† זייַנען† ש$ ן† אַפֿילו† ז ער† לאַנג† אָ†פּגעריסן† פֿון† ייִדישן† שטאַם¨ † אָדער† לעבן† אונטער† רעזשימען¨ † אָס† פֿאַר≠ טראָגן† נישט† ק ן† ספּעציעל† ייִדישע†

Newspapers in Yiddish

Newspapers from USA

© PressReader. All rights reserved.