פּר מאַרקיש, ברי צו יוס אָפּאַטאָשו (זאַמלביכער, נו . 8, 1952(

Forward (Yiddish Edition) - - ינטעלע ייִדיש ¿ דאָאָס -

מאָסק ע¨ †דעם†∞≥ טן†א $גוסט ¨μ† π¥± ליבער†אָפּאַטאָשו° ס5 האָט† מיך† ז ער† געפֿר ט† דייַן† ברי Ɔ כ5 האָב† אַפֿילו† געהאַט† „טרעמאָ“† אָפּקלעפּנדיק† דעם† קאָנ≠ ערט Ɔ אַ†קל †ניק ט†—†∂† יאָרÆ †און† אַזעלכע°†אָבער† פֿון† זינט† דו† האָסט† מיר† געשריבן†ברי † ביז† מייַן† איצטיקן†ענטפֿער† איז†געשען† דאָס†סאַמע† יכטיקסטע† אין† דער† עלט†—† די† צעשמעטערונג† פֿון† פֿאַשיזם† —† סייַ†א $ף† מערבֿ¨ †סייַ† א$ ף†מזרח°

איצטער† דאַרף† קומען† אַ† אָרט† פֿון† אונדזער† ליטעראַטור¨ † נישט† נאָר† אַ† באַשרייַבנדיקס ¨† נאָר† אַ†באַזינגענדיקס ¨† און† א$ ף† דעם† עט† געפּרוּ ט† ערן† דער† גייַסט† פֿון† אונדזער† אומגליקלעכן† פֿאָלק Ɔ דאָס†בלוט† פֿון†זעקס† מיליאָן†קדושים† דאַרף† אַ† געשר † טאָן† נישט† דורכן† מ$ ל† פֿון† יוליאַן† טוּ ים ¨† אָס† האָט†זיך† געשפּייַזט†מיט† אַנעקדאָטן† עגן† ייִדן† און† אָס† אַ† זעקס† מי†ליאָ† ניקער† קבֿר† האָט† אים† דערמאָנט¨ † אַז† ער† האָט† אַ† שייַכות† צום† ייִדישן†פֿאָלק Æ

זייַן† ייִדיש" קאַט$ לישע† מיסטיק† איז† אַ† פֿאַר≠ שפּעטיקטער†„אַתּה "בחרתּנו“"איזם ¨† און† נישט† ק ן† דערקענטענישÆ

אונדזער† ליטעראַטור† עט† דאַרפֿן† איצטער† אונטערפֿירן†אַ† סך" הכּל†א $ף† דאָס†נייַ ¨† איבערשאַצן† דעם†באַגריף†„ קידוש" השם“¨† י† אַן†א ביקע† נאַציאָ≠ † נאַלע† קאַטעגאָריע¨ † אָס† האָט† פֿאַ†קטיש† געהאָלפֿן† און† פֿאַרלייַכטערט† דעם† פֿאַשיזם† † אומצוברענגען† ס5 פֿאָלקÆ

אין† דער† איצטיקער† מלחמה† איז† געב$ רן† גע אָרן† דער† ייִדישער† שלאַכטמאַן † ¨† דער† ייִדישער† פּאַרטיזאַן¨ † אָס† האָט† א$ סגעבלוטיקט† דאָס† רעכט† א$ ף†איבע† רצושאַצן†„פּרצעס† מתּנותÆ“

איך† גאַר† צו† זען† אַ† אָרט† פֿון† אונדזע≠ רע† אַמעריקאַנערÆ † ס 5 אָלט† גע ען† ז ער† גוט¨ † ען† שיקסט† מיר† דאָס† יכטיקסטע ¨† אָס† איז† אָפּגעדרוקט† גע אָרן† פֿאַר† דער† לעצטער† צייַטÆ † א$ ף† דייַן†„ ען† פּ$ לן† איז† געפֿאַלן“† אַרט† איך† מיט†אומגעדולד Æ

איך† פֿאַרענדיק† איצט† אַ† גר$ סע† פּאָעמע† עגן† דער† מלחמה† און† עגן† אונדזער† ייִדישער† קאַטאַסטראָפֿעÆ † י† נאָר† זי† עט† דערשינען¨ † על† איך†דיר† זי†אַר $סשיקן Æ

זייַ† געזונט† און† שטאַרק† און† גריס† האַרציק† אַדעלעןÆ

דייַן¨ †פּרץ† מאַרקיש

Newspapers in Yiddish

Newspapers from USA

© PressReader. All rights reserved.