מישפּט פֿו פֿאַרדעכטיקט באַלעסטיקער¨ הרבֿ וועבערמאַ ¨ הייבט זי& אָ

Forward (Yiddish Edition) - - געזעלשאַאַפֿפֿטלעכע נייַייַעס -

(סוף ון זייַט 8( פֿון† דער† משפּחה† פֿונעם† „נישט "לייַטיש 8† מיידל† אָדע ר†בחור ¨† כּלומרשט†צו† העלפֿן†ר אַטעווען††דעם† שם†פֿון† דער†משפּחה Ɔ

די† אַקטיוויסטן† קעגן† דער† סעקסועלע ר†באַלעסטיקונג† פֿון† קינדער† קוקן† אַרויס† אויפֿן† מישפּט† פֿון† ווע בערמאַן† און† האַלטן¨ † אַז†יעדע† עפֿנטלעכע† † דעמאָנסטראַציע†קעגן† דער†פֿאַ† רטיידיקונג†פֿון† וועבערמאַן†און† אַנדערע†פּעד אָפֿילן††קאָן† העלפֿן†ענדערן† דעם†צוגאַנג† פֿון† מענטשן†—† אויב† נישט† פֿון† די† סאַטמערער† פֿ†ירער ¨† איז† כאָטש† פֿון† זייַנע† † פֿינאַנציעלע† שט†יצער† מחוץ† דער† סאַטמערער† † קהילהÆ

דער†בענעפֿיט† פֿאַראַכטאָגן†זונטיק† איז†ט אַקע††געווען† אַ† פֿאַל† פֿון† דעם† דאָזיקן† פֿאַ†רשפּרייטן† פֿענאָמען¨ † וווּ† אַ† נישט" חסידיש† פּאָ†רפֿאָלק† זאַמלט† געלט† לטובֿת† חסידישע† אינסט†יט† וציעסÆ „†בדרך "כּלל ¨† פֿליסט† דאָס† געלט† אין† דער† פֿר†ומער† וועלט†בלויז† אין†איין† ריכטונג†—†פֿון† לינקס†אויף† רעכטס¨ 8† האָט†לאָפּין† דע†רקלערט Ɔ מיט†אַנדערע† ווערטער¨ † די† מאָדערן" פֿרומע† ייִדן† וועלן† פֿינאַנציעל† שטיצן† די† חסידישע† אי†נסט† יטוציעס¨ † כאָטש† די† חסידים† וועלן† קיין† מאָל†נישט† שטיצן†קיין† נישט" חסידישע†געזעלשאַפֿטן Æ

„ישיבֿה "אוניווערסיטעט† וועט† נישט †ב אַקומען†† קיין† פּעני† פֿון† דער† חסידישער† וועלט¨ † אָבער† די† חסידים† באַקומען†יאָ† געלט†פֿון† נישט" חסידישע†ייִדן† אין†די† 5פֿייַוו† טאַונס5 ¨8 האָט†ל אָפּין††געבראַכט† ווי†אַ† בייַשפּילÆ †די†„ פֿייַוו†טאַונס 8† איז†אַ† ראַיאָן פֿון†פֿינף† פֿאַרמעגלעכע†שטע טלעך††אין† לאָנג" אייַלאַנד¨ †אַרייַנגערעכנט סידע†רהורסט† און† וווּדמיר¨ † וווּ† עס† וווינען† הייַנט† אַ† גרו†יסע† צאָל פֿרומע†משפּחות Æ

אַ† סך† פֿון† אָט† די† שטיצער† קומען† אַליין† פֿון† „היימישע 8 ¸Ω חסידישע˛ †משפּחות ¨† אָבער†האָבן† זיך†„אַרויפֿגעאַרבעט 8¨ †געוואָרן דאָקטו†ירים† אָדער†אַדוואָקאַטן† און†געקויפֿט† עלעגאַ†נטע† הייַזער† † מחוץ דער† חסידישער† קהילהÆ † פֿון† דעסטוועגן¨ † האָבן† זיי† נאָך† אַלץ† ענגע פֿאַ†רבי† נדו†נגען† מיט† דער† חסידישער† וועלט¨ † און† דע†רפֿאַר† ווערן† זיי אָפֿט†ברייטהאַרציקע† שטיצער†פֿון† חסידישע†אינסטיטוציעס Æ

„מיר† האַלטן¨ †אַז† די†פּאָטענציעלע† מנדבֿים†מחוץ† דער†סאַטמערער קהילה†וואָלטן† געוואָלט† † וויסן†וועגן† די†פּראָבלעמען† אין†דער† סאַט≠ מערער† † געזעלשאַפֿט¨ 8† האָט†לאָפּין† באַטאָנטÆ „†אַזוי† וועלן†זיי† אפֿשר אַליין†איבערקלערן† זייער†ב אַשלוס††זיי† צו†געבן† אַזוינע†ברייטהאַרציקע מתּנותÆ 8

Newspapers in Yiddish

Newspapers from USA

© PressReader. All rights reserved.