אי שיקסע" ערד¨ אי סתּ' אַ שיקסע

Forward (Yiddish Edition) - - געזעלשאַאַפֿפֿטלעכע נייַייַעס -

(סוף ון זייַט 6( דער† קריסטלעכער† וואַנדאַ¨ † אַזויÆÆÆ„†∫ זי† האָט† געגליט† † מיט† אַ† היץ† וואָס† ער† האָט† קיי†נמאָל† נישט† געקאָנטÆ † זי† האָט† גערעדט† רייד† וואָס† ער† האָט† פֿריִער† קיינמאָל† נישט† געהערטÆ † זי† האָט†אים† גערופֿן∫†הירש ¨† לייב¨ †וואָלף ¨† ביקÆÆÆ † ער† איז† געקומען† אויף† איר† אָבער" אַמאָל† און† ווידער" אַמאָלÆÆÆ †זי† האָט†געשריגן† מיט†אַ† הויכן† קול∫†נאָך ¨† נאָך°†גיב ¨† גיב¨ †גיב°† מאַן†מייַנער ¨† מאַן† מייַנער † ¨† מאַן†מייַנער ÆÆÆ°† ס5 האָט†זיך† געריסן†פֿון† אים†אַ† כּוח†וואָס† ער†האָט† קיינמאָל†נישט† גע≠ וווּסט¨ †אַז† ער†פֿאַרמאָגט† איםÆÆÆ †“און† ווייַטער∫† † „ער† האָט†נישט† ווילנדיק†פֿאַרגליכן† די†וואַ† נדאַ† מיט†זע† לדע" לאהן†עליה† השלוםÆÆÆ †זי† איז†אַלע≠ מאָל† געווען† † אי ן†בעט† שווייַגנדיק¨ † קאַלטÆÆÆ † ג†עקלאָגט† אויף∫† קאָפּ" ווייטיק¨ † ציין" ווי†יטיק ¨† ברענונג†אונטערן† לעפֿעלע¨ †קלעמענישן ÆÆƆ ווי† האָט† ער† ג†עקאָנט† וויסן¨ † אַז† ס5 איז† דאָ† אַזאַ† ליבשאַפֿט † ¨† אַזוינע† קושן¨ † אַזאַ† פֿייַער¨ † אַזאַ† דורשטÆÆÆø “

איצט†אין† ישׂראל†אַ† שידוך†צווישן† אַ†ייִדן† און†ניט† אַ†ייִדיש† מיידל†רופֿט† ניט†אַרויס† קיין† שום† טאַדלÆ † דאָך† אַ† מאָל† אין† די† שטעטלעך¨ † פֿלעגט†עס† אָפֿט†מאָל† זייַן†אַ† טראַגעדיעÆ †און† באַרעכטיקן† אַזאַ† שידוך† האָט† געקאָנט† נאָר† דאָס†גרויסע† געפֿיל¨ †וואָס† הייסט¨ †ליבע°††

צום† סוף† פֿון† יצחק† באַשעוויס5 † ראָמאַן „דער† קנעכט“¨† האָט† מען† מקבר† געווען† די העלדן†יעקבֿן† און†וואַנדען ¨† וועלכע†נאָך† איר גיור† האָט†באַקומען† דעם† נאָמען† שׂרה¨ † אין איין†קבֿר Ɔ דער†מצבֿה "קריצער† האָט†געשניצט דעם†שטיין† אַ†גאַנץ† יאָר∫††

ÆÆÆ„איבער† דער†מצבֿה† האָט†ער† אויסגע≠ שניצט†צוויי† טויבן†וואָס† האָבן†זיך† געקושט אין† די† שנאָבלעןÆ † ¸ÆÆÆ ˛† אונטן† זייַנען† געווען די† נ†עמען† פֿו ן†ביידע† ניפֿטרים¨ † יעק בֿ†בן אליעזר†און† שׂרה†בת† אַבֿרהם†אָבֿינו ÆÆƆ איבער די† נעמען† זייַנען† געשטאַנען† די† ווערטער∫ הנאהבֿים† והנע†ימים† בחייהם† ובמותם† לא נפֿרדו† —† די† וואָס† זייַנען† † געלי בט† און† זיך אָנגענעם†בייַם† לעבן†און† דער†טויט† האָט†זיי נישט†צעשיידט Æ“

Newspapers in Yiddish

Newspapers from USA

© PressReader. All rights reserved.