ש ידער מלחמה שפּאַנונג א די גרענעצ

Forward (Yiddish Edition) - - פראָנט זייַט -

עס† זענען† ש5 ן† 6ידער† געפֿאַלן¨ † אָן† א5 פֿ≠ הער¨ † „קאַסאַם“ † און† „קאַטיושאַ“ ראַקעטן† פֿון† איבער† די† גרענעצן¨ † אין† דרום † און† צפֿון לאַנדÆ † די† ייִשובֿים† בייַם† עזה פּאַס† און† א5 פֿן† גולן† האָבן† זיך† געפֿונען† זינט† עטלעכע† 6אָכן† אין† אַ† מלחמה צושטאַנדÆ †עס† הערשט†דאָרטן† 6ידער† אַ† מלחמה שפּאַנונג¨ † 6אָס† קען† מעגלעך† דערפֿירן† צו†אַ† באַנייַטער¨ †פֿולער† מלחמה¨ †מצד† די†ישׂראל כּוחות†און† דער†אַראַבישער† 6עלט Æ

צום†גליק ¨† זענען†אין† ישׂראל†ביז† איצט†ניט† גע6 ען† ק7 ן† ערנסטע† מענטשלעכע† קרבנות¨ † בלויז†אַ† צאָל†הייַזער† זענען†שטאַרק† באַשעדיקט† גע6 אָרןÆ † ס% רובֿ† ראַקעטן† זענען† געפֿאַלן† א5 ף† ל7 דיקע†פּלעצער Æ

אין† די† שטעט† און† ייִשובֿים¨ † 6י† שׂדרות ¨† אַשדוד¨ † אַשקלון¨ † באר שבֿע† א2 אַנד† הערשט† אַ† גר5 סע† שפּאַנונגÆ † די† שולן†זענען† געשלאָסן¨ †די† קראָמען†—†פֿאַרמאַכט ª† מען†הערט† ש5 ן†6 ידער¨ † פֿון†צייַט† צו†צייַט ¨† די†אַלאַרם 6 אָרענונגען†„צבֿע† אָדוםÆ“†די† באַפֿעלקערונג†שט 7ט† טאָג†און† נאַכט† גר7 ט†צו† ל5 פֿן†אין† די†שוצקעלערן Æ

צה2 ל¨ † די† ישׂראל אַרמ7 ¨† האָט† געענטפֿערט† א5 ף† די† דאָזיקע† בלוטיקע† ראַקעטן אַטאַקעס† פֿון†איבער† די†גרענעצן Ɔ אַ†צאָל† אַראַבישע†טע≠ ראָריסטן† און† צי6 ילע† בירגער† זענען† פֿאַר6 וּנ≠ דעט†גע 6אָרן Æ

פּרעמיער מיניסטער† בנימין† נתניהו¨ † די† מיטגלידער† פֿון† זייַן† קאַבינעט† און† ה5 כע† מי≠ ליטער לייַט†האָבן† אָן†א 5פֿהער† זיך†באַראַטן† און† געלאָזט†6 יסן†די† אָנפֿאַלער†איבער† די†גרענעצן ¨† די† אַראַבישע† לענדער† און† דער† 6עלט† בכלל¨ † אַזÆÆÆ„† ישׂראל† 6עט† ניט† בלייַבן† זיצן† מיט† פֿאַר≠ ל7 גטע†הענט† קעגן†די† דאָזיקע†אַטאַקעס† פֿון†די† ראַקעטן†א 5ף† אונדזער†סוּ 6ערעניטעט Æ“

מצרים† און† אַנדערע† פֿאַקטאָרן† האָבן† זיך† אַרייַנגעמישט†און† אָפּגעשטעלט†די† אַטאַקעס†פֿון† איבער†די† גרענעצןÆ †6 י†לאַנג† 6עט† עס†ד 5ערן ø†

די ישׂראל פּ ליצי נטן ב קוקן ד ס רט לעבן הויז, וווּ ס= איז גע לן ר קעטע ון עזה.

נתּי ות, נ וועמבער 12, 2012

Newspapers in Yiddish

Newspapers from USA

© PressReader. All rights reserved.