10 טשיקאַווע באַנוצ פֿו קאַווע

Forward (Yiddish Edition) - - פראָנט זייַט -

קאַווע† איז† נישט† בלויז† אַ† באַליבטער† אויפֿוועק מיטלÆ †אָט† זענען†∞±†אַנדערע† נוצן†פֿון† קאַווע∫

אַ†היילמיטל† פֿאַר†קאָפּווייטיק∫† אַ†שטודיע† פֿון† קאָפּווייטיק פּאַציענטן¨ † דורכגעפֿירט† אין† אילינוי¨ † האָט† אַנטדעקט¨ † אַז† קאַפֿעיִן† קאָן† אָפּשוואַכן† אַ† קאָפּווייטיק† אָדער† רעדוצירן† די† צאָל† קאָפּווייטיקן† פֿון† אַ† מענטשן¨ † ווייַל† קאַפֿעיִן† פֿאַרקלענערט† דאָס† געשווילעכץ† פֿון† די†אָדערן Æ

אין† דער† שטודיע¨ † האָט† מען† געגעבן† אַ† העלפֿט†פֿון† די†באַטייליקטע† אַ†קאַפֿעיִן פּיל ¨† און† μΠ•† פֿון†זיי† האָבן†געזאָגט ¨† אַז†דער† קאָפּווייטיק† איז†אַוועק Ɔ די†צווייטע† העלפֿט†האָט† מען†געגעבן† אַ† קאַפֿעיִן פּיל† און† אַן† אַנטי ווייטיק מיטל¨ † „אַדוויל 8¨ † און† דער† רעזולטאַט† איז† געווען† נאָך† בעסער∫†בייַ Σ∞•†† פֿון†זיי† זענען†די† סימפּטאָמען† פֿאַרשוווּנדןÆ

אַ† מיטל† צו† פֿאַרריכטן† מעבל∫† איר† זעט† אַ† קליינעם† שפּאַלט† אָדער† קראַץ† אויף† אייַער† טונקל ברוינעם†קאַמאָד ø† מישט†אויס†≥ ≤†לעפֿל† תּיכּף קאַווע† © coffee instant†® † מיט† אַ† ביסל† וואַסער† צו† מאַכן† אַ† געדיכטע† פּאַסטעÆ † אויב† דאָס† האָלץ† האָט† אַ† רויטלעך† קאָליר¨ † גיט† צו† עטלעכע† טראָפּנס† יאָדÆ † ניצנדיק† אַ† פּלאַסטיש† מעסערל¨ † באַשמירט† אַ† ביסל† פֿון† דער† פּאַסטע† אינעם† שפּאַלט† אָדער† קראַץÆ † לאָזט† די† פּאַסטע† זיך†אָפּטריקענען ¨† און†דערנאָך† פּוצט†דאָס† האָלץ† מיט†מעבל וואַקס Æ

פֿרישט†אויף† דעם†אויטאָ∫† אויב†עס† פֿילט† זיך†אַ† ריח†פֿון† אייַער†אויטאָ ¨† שטעלט†אַ† קליין¨ † אָפֿן† פּודעלע† מיט† ערשט צעמאָלענע† קאַווע† אויף† אַן† אָרט¨ † וווּ† מע† וועט† עס† נישט† איבערקערןÆ † דער† קאַווע אָפּזעץ† © grounds coffee†® † וועט† שוין† אייַנזאַפּן† אַלע†ריחות Æ

ווערט† פּטור† פֿון† די† ריחות† פֿון† אייַערע† גלעט חיות∫† הייצט† ±† טעפּל† ערשט צעמאָלענע†קאַווע† אין†אַ† פּאַטעלניע† איבער†אַ† קליינעם†פֿייַער Ɔ אַזוי†גיך† ווי†איר† דערשמעקט† דעם† אַראָמאַט¨ † ברענגט† די† פּאַטעלניע†אינעם† צימער†וווּ† מע†פֿילט† דעם† ריח¨ †און† שטעלט†עס† אַוועקÆ †אין† עטלעכע†מינוט† אַרום†וועט† ס% רובֿ†פֿונעם† ריח†פֿאַרשווינדן Ɔ

קאָמפּאָסטירט† אַלץ† גיכער∫† גיסט† קאַווע† ©אָדער† טיי¨ †אָדער† אַפֿילו†דיעטעטישע† קאָלע® †אין† אייַער† קאָמפּאָסט בערגלÆ † דאָס† וועט† פֿאַרמערן† די†באַקטעריע† און†דערבייַ† וועט†דער† קאָמפּאָסט† זיך†גיכער† צעלייגןÆ

באַפֿרוכפּערט† אייַערע† געוויקסן∫† רויזן† און† ראָדאָדענדראָנען† האָבן† שטאַרק† ליב† דאָס† זייַערס¨ † שטיקשטאָף¨ † פֿאָספֿאָר† און† אַנדערע† מינעראַלן¨ †וואָס† געפֿינען†זיך† אין†קאַווע אָפּזעץ Ɔ שיט† אַרייַן† בערךØ¥† †≥ טעפּל† קאַווע אָפּזעץ† אין† דער†ערד ¨† לעבן†די† וואָרצלען†פֿון† געוויקס¨ †יעדן† חודשÆ

רייניקט† דאָס† פּני ם∫† באַנעצט† אַ† ביסל† קאַווע אָפּזעץ†און† רייַבט†עס† צערטלעך†איבערן† פּנים¨ † כּדי† פּטור† צו† ווערן† פֿון† די† טויטע† הויט קעמערלעךª † דערנאָך† שווענקט† עס† אָפּ† מיט† וואַסערÆ

מאַכט† אייַערע† האָר† מער† גלאַנציק∫† רייַבט† אַ† ביסל† שטאַרקע† קאַווע† אין† אייַערע† טרוקענע¨ † ריינע† האָר¨ † און† לאָזט† עס† דאָרט† בערך† ∞≥† מינוט¨ † דערנאָך† שווענקט† עס† אָפּÆ † טוט† עס† זיבן† טעג† נאָך† אַנאַנד† צו† דערגרייכן† די†בעסטע† רעזולטאַטןÆ

פֿאַרבעסערט† דאָס† פֿלייש∫† ווען† איר† מאַכט† אַ† מאכל† מיט† רינדערן† פֿלייש† אָדער† שאָפֿן פֿלייש¨ † גיט† צו†±† טעפּל† שוואַרצע† קאַווע† בעת†סע† קאָכט†זיך ¨† כּדי†צו† געבן†עס† אַ†שיינעם† טונקלן†קאָליר† און†אַ† געשמאַקן†טעם Æ

Newspapers in Yiddish

Newspapers from USA

© PressReader. All rights reserved.