דייַטשלאַנד וועט קאָמפּענסיר מער ייִדישע לעב געבליבענע פֿו חורב

Forward (Yiddish Edition) - - קהילה לעב דאָאָ או דאָאָרט -

דער† דייַטשישער† פֿינאַנץ מיניסטעריום† האָט†פֿאַראַכטאָגן† דאָנערשטיק†געמאָלדן ¨† אַז†די† רעגירונג† † וועט† קאָמפּענסירן† די† ייִדישע† לעבן געבליבענע†פֿון† חורבן¨ †וועלכע† האָבן†במשך† פֿון† דיΣ∞† † יאָר† זינט† דעם† סוף† פֿונעם† נאַצי רעזשים† נישט†באַקומען† קיין†שום† פֿאַרגיטיקונגÆ

אין† πμ≤†± האָט† דאָס† געוועזענע† מערבֿ דייַטשלאַנד† אָנגעהויבן† שיקן† אויסצאָלונגען† צו† דער† ישׂראל רעגירונג¨ † וואָס† האָט† ביז† ה ייַנט† שוין†דערגרייכט† ביז†≤†ביליאָן† מאַרק† ©Æμ †±ביליאָן† אייראָ® Ɔ אין† ππ≤± ¨† צוויי† יאָר† נאָך† דער† פֿאַר≠ אייניקונג†פֿון† מערבֿ דייַטשלאַנד†און† דעם†קאָמו≠ ניסטישן†מיזרח דייַטשלאַנד ¨† האָבן†ביידע† מסכּים† געווען†ממשיך† צו†זייַן† די†פֿאַרגיטיקונג Æ

לויט† דעם† מיניסטעריום¨ † זענען† אַלע† ייִדן† פֿון†דער† שארית הפּליטה¨ †וואָס† האָבן†נאָך† נישט† געקראָגן† קיין† קאָמפּענסאַציע¨ † באַרעכטיקט† צו† אַן†איין מאָליקער† אויסצאָלונג†מיט† אַ†ווערט† פֿון† μμ∂¨ †≤אייראָ †© ∞∞≥ ¨≥ §® Æ

דער† מיניסטעריום† האָט† צוגעגעבן¨ † אַז† ער† וועט† באַצאָלן† אַ† חודשלעכע† פּענסיע† מיט† אַ† ווערט† פֿון† ∞∞≤† אייראָ† פֿאַר† די† ייִדן¨ † וועלכע† האָבן† מיטגעמאַכט† די† קאָנצענטראַציע לאַגערן† אָדער† געטאָס† דרייַ† אָדער† מער† חדשים† לאַנג¨ † ווי† אויך† די† וועלכע† האָבן† זיך† אויסבאַהאַלטן† פֿון† די† נאַציס¨ † אָדער† געלעבט† מיט† אַ† פֿאַלשער† אידענטיטעט¨ †צום† ווייניקסטן¨ †זעקס† חדשיםÆ

„אין† מיזרח אייראָפּע†און† דעם†געוועזענעם† סאָוועטן פֿאַרבאַנד† געפֿינען† זיך† נאָך† אַלץ† מענטשן¨ † וואָס† זענען† ביז† איצט† נישט† געווען† קוואַליפֿיצירט† צו† קריגן† פֿאַרגיטיקונג¨ † האָט† דערקלערט†דער† דייַטשישער†פֿינאַנץ מיניסטער ¨† וואָלפֿגאַנג†שוי בלע†¨ †אויף† דער†„אינפֿאָ ראַדיאָ Æ † „איצט ¨† אַז† מיר† האָבן† אידענטיפֿיצירט† יענע† מענטשן¨ † האָבן† מיר† באַשלאָסן¨ † אַז† אויך† זיי† דאַרפֿן†קאָמפּענסירט† ווערןÆ

בעת† אַן† אונטערנעמונג† אינעם†„בערלינער† ייִדישן† מ†וזיי † מיט† עטלעכע† שעה† שפּע≠ טער¨ † וווּ† שויבלע† האָט† או†נטע† רגעשריבן† דעם† קאָמפּענסאַציע אָפּמאַך¨ † האָט† ער† געזאָגט∫†„מיר† ווייסן¨ †אַוודאי ¨† אַז†מיר† קאָנען† † גאָ†רנישט† טאָן†צו† בייַטן† די† געשיכטע¨ † און† אַז† קיין† פֿאַ†רגיטיקונג† קאָן† נישט† קאָמפּענסירן† די† שרע†קלעכע† גע≠ שעענישן† און† די† פּייַניקונגען¨ † וואָס† מע† האָט† דורכגעפֿירט†אויף† מיליאָנען†מענטשן Æ

שויבלע† האָט† צוגעגעבן¨ † אַז† פֿון† איצט† אָן† און†ווייַטער ¨† וועלן∞∞† ∞¨ Π∞† מער†ייִדישע† לעבן געבליבענע†אין† מיזרח אייראָפּע†קאָנען† באַקומען† קאָמפּענסאַציע¨ † און† אַז† דייַטשלאַנד† וועט† אויך† באַזאָרגן† בערך† ∞∞∞ ¨†±∞∞ לעבן† געבליבענע† איבער†דער† וועלט†מיט† היים באַדינונגÆ

„דער† חורבן¨ † דער† מאָרד† פֿון† מיליאָנען† מענטשן¨ † און† די† שרעקלעכע† ליידן† וואָס† די† דייַטשן† האָבן† געשאַפֿן† פֿאַר† די† דייַטשישע† און† אַנדערע† אייראָפּעיִשע† ייִדן† וועלן† אייביק† פֿאַ†רבלייַבן† אַ† טייל† פֿון† אונדזער† געשיכטע¨ † האָט†שויבלע† דערקלערט†אינעם† ייִדישן†מוזיי Ɔ „מיר† האָבן†אַ† חובֿ†און† אַן†אַחריות† אָפּצומערקן† יענע† תּקופֿה¨ † ווי† אויך† ווייַטער† צו† זייַן† אויף† דער† וואַך† קעגן† אַלע† מינים† אומטאָלעראַנץ¨ † קסענאָפֿאָביע¨ † אַנט†יסעמיטיזם† און† ראַסיזם¨ † האָט†ער† באַטאָנטÆ

די† אָרטיקע† ייִדישע† אָרגאַניזאַציעס† האָבן† באַצייכנט†דעם† באַשלוס†ווי† אַ†וויכטיקער† טראָט† פֿאָרויסÆ

„די† שארית הפּליטה† זענען† שוין† אַלט† גע≠ וואָרן† און† נייטיקן† זיך† אין† מער† באַהאַנדלונג¨ † האָט†באַמערקט† דידרע†בערגער ¨† די†דירעקטאָרין† פֿונעם† ביוראָ† פֿונעם† „אַמעריקאַנער† ייִדישן† קאָמ†יטעט Æ † „דורך† דער† קאָמפּענסאַציע¨ † וועלן† די† געליטענע¨ † סוף כּך סוף¨ † באַקומען† די† הילף¨ † וואָס†זיי† דאַרפֿן†אַזוי† שטאַרק†האָבן Æ

Newspapers in Yiddish

Newspapers from USA

© PressReader. All rights reserved.