تماس حاصل فرمایید .

Payam Javan - - فهرست مطالب -

با تشکر از تماس علاقمندان در جهت بهبود کیفیت مجله پیام جوان و همچنین تشویق هایتان برای ادامه راه، از همه شما عزیزان سپاسگزاریم. درج نظریه ها ، عقاید و به خصوص آگهی ها در این جمع آوری به معنای تایید آن از ســوی مسئولین مجله نمیباشد. بررسی، تحقیق و اطمینان از درستی آن به عهده شما دوستان میباشد. پیام جوان یک شرکت غیر انتفاعی می باشد که به هیچ گروه سیاسی، مذهبی و قومی وابستگی و گرایش نداشته و هدف آن اطلاع رسانی و همبستگی بیشتر همه فارسی زبانان میباشد و ضمن احترام به همه عقاید و شخصیتها، خود را خدمتگزار شما میداند. کلیه حقوق نشــر، تجدید چاپ و نیز استفاده از طرح های صفحه ها و آگهی هایی که در این نشــریه درج شده چه به صورت اینترنتی و یا به صــورت چاپی و ویدیویی، محفوظ میباشد و بدون اجازه کتبی از پیام جوان، حتی برای صاحبان آگهی ممنوع میباشد.

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: مهندس شهرداد خبیر

Newspapers in Persian

Newspapers from USA

© PressReader. All rights reserved.