رنگ و طرح این کفش ورزشی را میتوانید با استفاده از فناوری کاغذ الکترونیک، پیوسته تغییر دهید

Payam Javan - - تکنولــوژی -

آیا جزو آن دسته از آدمها هستید که برای ست کردن کفش با لباس و مطابق مد بودن، چند جفت کفش ورزشی دارید. خوشبختانه دیگر لازم نیست برای داشــتن کفشهای ورزشی با رنگ و طرح متفاوت، پول زیاد خرج کنید، چون ShiftWear ترتیبی داده اســت که تنها با خرید یک کفش، هر وقت لازم داشتید با کمک یک اپلیکیشن موبایل، ظاهر کفش را تغییر بدهید. در ســطوح جانبی این کفش، پوســتهای از جنس کاغذ الکترونیک e-paper قرار داده شــده اســت. این طوری شما نهتنها میتوانید رنگ و طرح سطح جانبی کفش را تغییر بدهید، بلکه میتوانید از انیمیشن هم بهره ببرید. انرژی لازم برای روشن نگه داشتن این کاغذهای الکترونیک، از انرژی حاصل از راه رفتن تأمین میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from USA

© PressReader. All rights reserved.