مصاحبه بــا دکتــر آگاه

"کلسترول"

Payam Javan - - فهرست مطالب - فرهاد سرتیپی

با توجه به استقبال خوب عزیزان در ادامه برنامه های اجتماعی مجله پیام جوان در مصاحبه و کسب اطلاعات موثق و درست از پزشــکان عزیز ایرانی یکبار دیگر به دیدار آقای دکتر آگاه رفتیم تا در رابطه با بیماری کلسترول و تیروگلسرید که قشر زیادی درگیر با آن هستند اطلاعات لازم را در مورد معالجه و جلوگیری از ابتلاء به این بیماری ها با هموطنان گرامی در میان بگذاریم. شــخصیت متین و دلسوز آقای دکتر آگاه در رابطه با بیماران خویش باعث افتخار جامعه ایرانی در شمال کالیفرنیا است و اینکه یک هموطن ما در جامعه ی پزشکی شــمال کالیفرنیا مورد احترام همگان است و خدمات او در جامعه ی پزشکی درخشان است به خود می بالیم. با ایشان به صحبت نشسته ایم تا گوشه هایی از بیماری های عمومی که گرفتار آن هستیم را برای آگاهی بیشتر ورق بزنیم. س- با توجه به وضعیت هورمونی محصولات غذایی در امریکا و اینکه رســتوران های زیبا با غذاهای متنوع باعث تحریک اشــتها برای مصرف هر چه بیشــتر غذاها می شود ممکن اســت توضیح بفرمایید که آیا غذاهای هورمونی در وضعیت کلسترول بدن اثر دارد؟ ج- کلسترول بوســیله کبد ایجاد می شود و غذاهای چرب عامل اصلی ایجاد کلســترول می شود و این کلسترول باعث گرفتگی عروق می شود و مواد غذایی هورمونی باعث چاقی مفرط شده که خود از عوامل ایجاد کلسترول در بدن است. س- چند نوع کلســترول در بدن وجود دارد و هر کدام چه نقشی در بدن دارد؟ ج- چهار تا پنج نوع کلســترول در بدن موجود اســت ولی دو کلســترول اصلی در بدن است که نقش اساسی بازی می کنند: ۱- کلســترول LDL یا کلســترول بد که باعث رسوب در عروق می شود که در نهایت به بیماری های مختلف از جمله بیماری قلبی می انجامد مانند روغن های حیوانی و نباتی. ۲- کلســترول HDL یا کلسترول خوب که باعث می شود که بدن در مقابل کلســترول بد مقاوم تر شود این چربی ها در روغن های گــردو- زیتون- آواکادو یافت می شــود که مصرف آنها باعث می شــود بدن وضعیت بهتری را در مقابل بیماری کلسترول داشته باشد ولی کسانی که دچار بیماری قند هســتند چربی ها و کلاً کاربوهیــدرات ها باعث ازدیاد کلسترول و بیماری قلبی در آنها می شود و این افراد حتمی باید وضعیت کلسترول خود را دائماً کنترل نمایند. س- آیا ورزش در کنترل بیماری و کلسترول نقش دارد؟ ج- صد در صد کسانی که ورزش می کنند کلسترول خوب آنها HDL بالا می رود و همین باعث می شود که کلسترول بد کنترل شــود و حداقل ســه بار در هفته و هر بار باید ۴۵ دقیقه ورزش کرد تا بتوان وزن خود را پایین آورد. متأسفانه غذای مــا ایرانیان همواره همراه با نان و برنج همراه اســت که این خود عامل بدی برای کنترل کلسترول است مصرف روغن ماهی خیلی خوب است و باعث می شود که HDL )کلسترول خوب( در بدن بالا برود و مصرف ماهی نیز برای بدن بســیار مفید است. س- آیا بیماری کلسترول از طریق ژنتیک قابل انتقال است؟ ج- بلی صد در صد، هســتند بیمارانی که بســیار لاغر هم هســتند و دارای کلسترول بالا و تیروگلسرید بالا هستند و عامل اصلی آن انتقال از طریق ژنتیک است. س- آیا آلودگی هــوا در بیماری های قلبــی که این روزها در بین ایرانیان در ایران زیاد است مؤثر است؟ ج- عدم تحرک و ورزش در بیماری های قلبی بسیار مؤثر اســت و آلودگی هوا نیز باعث عدم تحرک می شود متأسفانه بیشتر هموطنان ما که به امریکا می آیند با توجه به ماشینی بودن سیستم زندگی اینجا تحرک خود را از دست داده و همین عامل باعث ایجاد کلسترول و در نهایت بیماری های عروقی و قلبی می شود. س- آیا بیماری کلســترول و تیروگلسرید رابطه مستقیم با هم دارند یا خیر؟ ج- نمی توان گفت که بطور مســتقیم این رابطه وجود دارد ولی اکثر کسانی که کلســترول دارند تیروگلسرید آنها هم بالاست ولی هســتند بیمارانی که کلسترول آنها پایین ولی تیروگلسرید آنها بالا است. س- آیا مصرف الکل و کشیدن سیگار باعث بیماری کلسترول و تیروگلسرید می شود؟ ج- مصرف الکل باعث ازدیاد LDL )کلسترول بد( می شود و کشــیدن سیگار باعث می شــود که چربی خوب HDL پایین بیاید و در کسانی که سیگار می کشند احتمال درگیر شدن با بیماری قلبی بیشتر است. س- آیا فشار خون ربطی به بیماری کلسترول دارد؟ ج- معمــولاً وقتی که گرفتگی عروق ایجاد می شــود باعث بیماری فشــار خون نیز می شود ولی می توان گفت که ربط غیرمستقیم با یکدیگر دارند. س- آیا کسانی که دچار بیماری قلبی می شوند و معمولاً با عمل بای پس این مشکل آنها حل می شود راه حل جدیدی برای اینگونه بیماران ایجاد شده است؟ ج- بستگی به شرایط بیماری آنها دارد. گاهی اوقات با بالن و یا گذاشــتن فنری خاص می توان آن رگ مربوطه را باز کرد ولی گاهی اوقات فقط با عمل قلب باز باید این کار انجام شود. س- آیا مصرف قرص های کلسترول عوارض جانبی دارد؟ ج- بله مســلماً عوارض دارد و از جمله ی آن بدن درد است ولی توجه داشــته باشید که نسبت به چهل و یا پنجاه سال پیش نسبت ســن حدوداً پانزده سال افزایش داشته است و این به خاطر کنترل بیماری های قلبی بوده است ولی کسانی که دچار بدن درد می شوند می توانند با مصرف ویتامین D و یا مصرف Q۱۰ آن را کنترل کنند ولی معمولاً بعد از مدتی این بدن درد از بین می رود. س- کسانی که هنوز دچار این بیماری نشده اند چه کار باید بکنند که بتوانند کلسترول خود را کنترل کنند؟ ج- اکثر غذاهای ایرانی متأسفانه یا با برنج است و یا با نان که متأسفانه خود از عوامل ازدیاد کلسترول هستند. سفارش من به اکثر بیماران این است که سعی کنند مصرف نان و برنج را محدود کنند و به جای آن سالاد همراه غذا مصرف نمایند. س- آیا استرس در ازدیاد کلسترول مؤثر است؟ ج- صد در صد یکی از عواملی که باعث می شــود سیستم کلی بدن دچار نقض شــود اســترس است و می توان گفت یکی از عوامل ازدیاد کلسترول می باشد. س- علائم ظاهری بیماری کلسترول چیست؟ ج- در خیلی از مواقع که کلســترول بالا باشــد اثرات آن در چشم و گوش قابل مشــاهده است و در زیر پوست نیز غده های چربی ظاهر می شود. س- داروهای چربی خون چند نوع هستند؟ ج- داروهــای چربی خون دو نوع هســتند یک نوع آن این اســت که در چربی حل می شود و معمولاً عوارض آن بدن درد است و یک نوع دیگر آن در آب بدن حل می شود که با توجه به شدت و ضعف بیماری این داروها توصیه می شود. در ضمن متن کامل مصاحبه را در YouTube پیام جوان و در سایت پیام جوان می توانید ملاحظه نمایید.

https://www.youtube.com/

payamjavanty

دکتر راوین آگاه

Newspapers in Persian

Newspapers from USA

© PressReader. All rights reserved.