Vot­ing dis­trict re­align­ment de­bate lands in court

The Advance of Bucks County - - YARDLEY-MORRISVILLE AREA - By Pe­tra Ch­es­ner Sch­lat­ter

DOYLESTOWN – SKRuOd LW Ee WKree, nLne Rr sRme RWKer FRmELnDWLRn?

TKe WwR sLdes Ln WKe deEDWe Rver WKe prRpRsed reDOLgn­menW RI WKe PennsEury SFKRRO DLsWrLFW’s vRWLng regLRns DppeDred EeIRre BuFks CRunWy PresL­denW -udge SusDn DevOLn SFRWW ODsW week wLWK WwR peWLWLRns – Rne IrRm WKe sFKRRO dLsWrLFW reFRm­mendLng WKe reWenWLRn RI WKe Fur­renW WKree regLRn pODn EuW wLWK mRdL­fiFDWLRns Dnd WKe RWKer IrRm D FLWLzens grRup, CRnFerned ResL­denWs RI PennsEury (CROP), wKLFK wDnWs nLne regLRns..

Due WR pRpuODWLRn grRwWK, WKe dLsWrLFW’s Fur­renW WKree regLRns nR ORnger DdeTuDWeOy meeW WKe CRn­sWLWuWLRnDO mDndDWe RI Rne per­sRn/Rne vRWe.

TKe pRpuODWLRn Ln RegLRn 1 (YDrdOey BRrRugK Dnd WKe nRrWKern WwR-WKLrds RI LRwer MDke­fieOd) Ls 29,035 (40.8 perFenW). RegLRn 2 (TuOOyWRwn BRrRugK Dnd D pRrWLRn RI FDOOs TRwn­sKLp) KDs 19,398 (27.26 perFenW). TKe pRpuODWLRn IRr RegLRn 3 (D pRrWLRn RI FDOOs Dnd LRwer MDke­fieOd WRwn­sKLps) Ls 22,732 (31.94 perFenW).

In Ker firsW mRve, -udge SFRWW WKrew RuW WKe sFKRRO ERDrd’s DWWempW WR TuDsK WKe peWLWLRn Ey CROP.

BeIRre SFRWW Ls­sues D ruOLng, sKe wLOO FRn­sLder KDvLng D “mDsWer” sWudy dRne Rn WKe mDWWer.

TKe Mudge es­WDEOLsKed D ErLef­ing sFKe­duOe wKere WKe dLsWrLFW Dnd WKe CROP DWWRr­neys wRuOd fiOe ErLeIs wLWK WKe FRurW EDsed upRn WKe evL­denFe prRvLded. TKe WrDn­sFrLpW wLOO Ee prepDred Rn SepW. 7 Dnd WKe ErLeIs wLOO Ee due Rn SepW. 24.

DurLng WKe week RI OFW. 9, WKe Mudge pODns WR KeDr RrDO Dr­gu­menW (WKLs Ls WeFKnLFDOOy nRW D KeDrLng) DW wKLFK WLme WKe DWWRr­ney Dd­vRFDWes wLOO Dr­gue wKy WKeLr pODn sKRuOd Ee Dp­prRved Ey WKe FRurW.

DDvLd TrueORve, Rne RI CROP’s DWWRr­neys, sDLd Ke Ls pOeDsed wLWK KRw WKe KeDrLng wenW Dnd Ls KRpLng WKDW WKe Mudge wLOO ren­der D deFLsLRn Ln NRvemEer. “TKe reDOLgn­menW KDs WR Ee FRm­pOeWed Ln WLme IRr DnyRne wKR Ls D FDndLdDWe Ln 2013 WR knRw wKere WKe ERundDrLes Dnd regLRns Dre,” Ke sDLd.

TKe ERWWRm OLne, DFFRrdLng WR TrueORve, Ls “wKLFK pODn Ls EeWWer un­der WKe ODw.”

TrueORve sDLd un­der CROP’s prRpRsDO “DOO Fur­renW sFKRRO ERDrd memEers wRuOd finLsK RuW WKeLr Fur­renW Werms. NRERdy wRuOd Ee WDken RuW RI WKeLr Fur­renW seDW EeIRre WKeLr Werm Ls up,” Ke sDLd.

TKe Werms RI IRur memEers Dre up Ln DeF. 2013.

TrueORve Dr­gues WKDW CROP’s prRpRsDO IRr nLne regLRns Ls “EDsed upRn WKe numEers Ln wKLFK WKe pODn wDs WKe EesW un­der WKe ODw.”

Newspapers in English

Newspapers from USA

© PressReader. All rights reserved.