ЯН­ГИ СИҲАТГОҲ

Biznes Daily Birzha (Exchange) - - ЖАМИЯТ -

Гў­зал та­би­а­ти, ши­фо­бахш су­ви, ажойиб тоғ ман­за­ра­ла­ри би­лан до­вруғ та­рат­ган Чи­мён қи­ш­лоғи­да яна бир сиҳатгоҳ иш бо­шла­ди.

Тад­бир­кор Аб­ду­жа­лил Ма­ма­да­ли­ев қи­ш­лоқ­да ан­ча­дан бе­ри бўш ёт­ган би­но­ни тў­лиқ таъ­мир­лаб, ёни­га ян­ги ин­шо­от­лар қу­риб, уни ҳар сме­на­да 74 ки­ши дам олиб, са­ло­мат­ли­ги­ни му­стаҳ­кам­лай­ди­ган са­на­то­рий­га ай­лан­тир­ди. Соғ­лом­ла­ш­ти­риш дар­гоҳи­да 55 на­фар иш­чи ва му­та­хас­сис хиз­мат қил­моқ­да. Ян­ги сиҳатгоҳ ҳар то­мон­ла­ма қу­лай­ли­кла­ри би­лан дам олув­чи­лар­га маъ­қул бўла­ё­тир.

Newspapers in Russian

Newspapers from Uzbekistan

© PressReader. All rights reserved.