“Qarshi ko’chmas mulk savdo” ри­эл­тор­лик таш­ки­ло­ти маъ­лум қи­ла­ди!

Biznes Daily Birzha (Exchange) - - САВДОЛАР -

2017 йил­нинг 16 ок­тябрь ку­ни со­ат 11.00 да Қар­ши шаҳри, Хо­но­бод кў­ча­си­да жой­ла­ш­ган Агро­биз­нес ва тад­бир­кор­лик ка­сб-ҳу­нар кол­ле­жи­нинг маж­лислар за­ли­да бо­шланғич баҳо­си ошиб бо­ри­ши тар­ти­би­да ўт­ка­зи­ла­ди ўт­ка­зи­ла­ди­ган очиқ аук­ци­он сав­до­си Ко­сон ту­ман ҳо­ким­ли­ги­нинг 2017 йил 22 сен­тябр­да­ги 1585/03-ха­ти­га асо­сан 2017 йил 16 ок­тябрь ку­ни со­ат 11.00 да Ко­сон ту­ма­ни, Пе­да­го­ги­ка ва иқти­со­ди­ёт ка­сб-ҳу­нар кол­ле­жи­нинг маж­лислар за­ли­да ўт­ка­зи­ла­ди.

Сав­до­га қат­на­шиш учун ари­за­лар ту­ман ҳо­ким­ли­ги­нинг юқо­ри­да қайд эти­л­ган ха­ти­га асо­сан 2017 йил 25 сен­тябр­дан 14 ок­тябр­га қа­дар ҳар ку­ни дам олиш кун­ла­ри (шан­ба ва як­шан­ба) ва бай­рам кун­ла­ри­дан та­шқа­ри со­ат 10.00 дан 17.00 га­ча Ко­сон ту­ма­ни, Мустақил­лик шоҳкў­ча­си­да жой­ла­ш­ган “Ки­тоб дўко­ни”нинг 2-қа­ва­ти­да қабул қи­ли­на­ди. (13.00 дан 14.00 га­ча туш­лик). Ари­за­лар­ни қабул қи­лиш 2017 йил 14 ок­тябрь ку­ни со­ат 18.00 да тўх­та­ти­ла­ди. Те­ле­фон: (+998 75) 223-02-22. Ли­цен­зия: RR-0180.

Хиз­мат­лар ли­цен­зи­я­лан­ган.

Newspapers in Russian

Newspapers from Uzbekistan

© PressReader. All rights reserved.