Чунг­жу­да­ги му­ваф­фақи­ят

Biznes Daily Birzha (Exchange) - - СПОРТ - Н.ҚОБИЛЖОНОВ тай­ёр­ла­ди.

Жа­ну­бий Ко­ре­я­нинг Чунг­жу шаҳри мез­бон­лик қи­л­ган WOMAO – Жаҳон жанг санъ­ат­ла­ри уюш­ма­си фе­сти­ва­ли­да иш­ти­рок­чи мам­ла­кат­лар тер­ма жа­мо­ала­ри ўз чиқи­шла­ри­ни на­мой­иш қилди.

Му­со­бақа­да жанг санъ­ат­ла­ри уста­ла­ри як­ка­лик, жуфт­лик ва ара­лаш жуфт­лик, шу­нин­г­дек, жа­мо­авий баҳслар­да, буюм­лар­ни син­ди­риш, мах­сус тех­ни­ка­си­ни на­мо­ён этиш, тез­лик ка­би жа­ми 6 та йў­на­ли­ш­да иш­ти­рок эт­ди.

Са­ра­лаш баҳсла­ри­дан му­ваф­фақи­ят­ли ўт­ган ўз­бек жанг санъ­а­ти уста­ла­ри фи­нал босқи­чи­да Жа­ну­бий Ко­рея ва Вьетнам жа­мо­ала­ри­ни орт­да қол­ди­риб, бош му­ко­ф­от­га эга бўл­ди.

Шу­нин­г­дек, ўсмир­лар ва ёшлар ўр­та­си­да­ги му­со­бақа­лар­да тер­ма жа­мо­амиз аъ­зо­ла­ри жуфт­лик ва жа­мо­авий чиқи­шлар­да соврин­дор­лар са­фи­дан жой ол­ди.

Newspapers in Russian

Newspapers from Uzbekistan

© PressReader. All rights reserved.