“Respublika mulk markazi” МЧЖ қуй­и­да­ги­лар­ни маъ­лум қи­ла­ди!

Biznes Daily Birzha (Exchange) - - САВДОЛАР -

“Biznes Daily Бир­жа” га­зе­та­си­нинг 2017 йил 23 сен­тябр­да­ги 110-со­ни­да чоп эти­л­ган ха­бар­но­ма­си би­лан “Respublika mulk markazi” Мчж­нинг аук­ци­он сав­до­ла­ри­га чиқа­ри­л­ган “Ға­зал­кент ой­на” МЧЖ Қк­га те­ги­шли мол-мулк­лар­нинг 264-рақам­дан 271-рақам­га­ча бўл­ган мулк­лар аук­ци­он сав­до­ла­ри­дан олин­ган­ли­ги­ни ва “Аук­ци­он сав­до­си 2017 йил 10 ок­тябрь ку­ни со­ат 11.00 да бў­либ ўти­ши­ни ва та­к­ро­рий аук­ци­он сав­до­си 2017 йил 17 ок­тябрь ку­ни со­ат 11.00” да бў­либ ўти­ши­ни қў­шимча ра­ви­ш­да маъ­лум қи­ла­миз. Ман­зил: Тош­кент шаҳри, Ол­ма­зор ту­ма­ни, 1-Қо­рақа­миш кў­ча­си, 1-“а” уй. Те­ле­фон: (0-371) 228-79-52. Гу­воҳ­но­ма: 001805.

Newspapers in Russian

Newspapers from Uzbekistan

© PressReader. All rights reserved.