“Ko’chmas mulk savdo xizmati” Мчж­нинг Қо­рақал­поғи­стон Рес­пуб­ли­ка­си Бош фи­ли­а­ли то­мо­ни­дан Ўз­бе­ки­стон Рес­пуб­ли­ка­си Ва­зир­лар Маҳ­ка­ма­си­нинг 2015 йил 7 ок­тябр­да­ги 285-сон­ли қа­ро­ри бўй­и­ча 2017 йил 25 ок­тябрь ку­ни ўт­ка­зи­л­ган тан­лов на­ти­жа­ла­ри тўғрисида

Biznes Daily Birzha (Exchange) - - САВДОЛАР - Хиз­мат­лар ли­цен­зи­я­лан­ган.

1. Но­ввой­хо­на би­но­си қу­риш учун Аму­да­рё ту­ма­ни, Манғит шаҳри, Ян­гиобод МФЙ ҳу­д­у­ди­да­ги уму­мий май­до­ни 120 кв.м. бўл­ган ер участ­ка­си бо­шланғич баҳо­си – 66 352 сўм 80 тий­ин, со­ти­лиш баҳо­си – 70 000 сўм. 2. Аҳо­ли­га сав­до ва ма­и­ший хиз­мат кўр­са­тиш шо­хоб­ча­си қу­риш учун Аму­да­рё ту­ма­ни, Амир Те­мур ОФЙ ҳу­д­у­ди­дан уму­мий май­до­ни 120 кв.м. бўл­ган ер участ­ка­си бо­шланғич баҳо­си – 66 352 сўм 80 тий­ин, со­ти­лиш баҳо­си – 80 000 сўм. 3. Аҳо­ли­га сав­до ва ма­и­ший хиз­мат кўр­са­тиш шо­хоб­ча­си ҳам­да ҳам­мом қу­риш учун Аму­да­рё ту­ма­ни, Амир Те­мур ОФЙ ҳу­д­у­ди­дан уму­мий май­до­ни 300 кв.м. бўл­ган ер участ­ка­си бо­шланғич баҳо­си – 165 882 сўм, со­ти­лиш баҳо­си – 180 000 сўм. 4. Сав­до дўко­ни қу­риш учун Аму­да­рё ту­ма­ни, Қи­лич­бой ОФЙ, Ол­ма­зор аҳо­ли пунк­ти ҳу­д­у­ди­дан уму­мий май­до­ни 120 кв.м. бўл­ган ер участ­ка­си бо­шланғич баҳо­си – 66 352 сўм 80 тий­ин, со­ти­лиш баҳо­си – 80 000 сўм. 5. Аҳо­ли­га сав­до ва ма­и­ший хиз­мат кўр­са­тиш шо­хоб­ча­си қу­риш учун Аму­да­рё ту­ма­ни, Тўлқин ОФЙ, Ту­ёқ­ли аҳо­ли пунк­ти ҳу­д­у­ди­дан уму­мий май­до­ни 144 кв.м. бўл­ган ер участ­ка­си бо­шланғич баҳо­си –79 623 сўм 40 тий­ин, со­ти­лиш баҳо­си – 90 000 сўм. 6. Аҳо­ли­га сав­до ва ма­и­ший хиз­мат кўр­са­тиш шо­хоб­ча­си қу­риш учун Аму­да­рё ту­ма­ни, Ўр­та қа­ла ОФЙ, Вахум аҳо­ли пунк­ти ҳу­д­у­ди­дан уму­мий май­до­ни 144 кв.м. бўл­ган ер участ­ка­си бо­шланғич баҳо­си – 79 623 сўм 40 тий­ин, со­ти­лиш баҳо­си – 90 000 сўм. 7. Аҳо­ли­га сав­до ва ма­и­ший хиз­мат кўр­са­тиш шо­хоб­ча­си қу­риш учун Аму­да­рё ту­ма­ни, Буз-ёп ОФЙ, Жап­паз аҳо­ли пунк­ти ҳу­д­у­ди­дан уму­мий май­до­ни 85 кв.м. бўл­ган ер участ­ка­си бо­шланғич баҳо­си – 46 999 сўм 90 тий­ин, со­ти­лиш баҳо­си – 60 000 сўм. 8. Ав­то­бе­кат сав­до шо­хоб­ча­си қу­риш учун Бе­ру­ний ту­ма­ни, Шоб­боз ОФЙ, 144-кон­ту­ри­дан ўтув­чи йўл бўй­и­дан уму­мий май­до­ни 48 кв.м. бўл­ган ер участ­ка­си бо­шланғич баҳо­си – 30 522 сўм 24 тий­ин, со­ти­лиш баҳо­си – 4 250 000 сўм. 9. Ав­то­бе­кат сав­до шо­хоб­ча­си қу­риш учун Бе­ру­ний ту­ма­ни, Шоб­боз ОФЙ, 172-кон­ту­ри ёни­дан ўтув­чи 4к32б ав­то­мо­биль йўл бўй­и­дан уму­мий май­до­ни 48 кв.м. бўл­ган ер участ­ка­си бо­шланғич баҳо­си – 30 522 сўм 24 тий­ин, со­ти­лиш баҳо­си – 35 000 сўм. 10. Ав­то­бе­кат сав­до шо­хоб­ча­си қу­риш учун Бе­ру­ний ту­ма­ни, Тинч­лик ОФЙ, 1177-кон­ту­ри­дан ўтув­чи йўл бўй­и­дан уму­мий май­до­ни 48 кв.м. бўл­ган ер участ­ка­си бо­шланғич баҳо­си – 30 522 сўм 24 тий­ин, со­ти­лиш баҳо­си – 1 000 000 сўм. 11. Ав­то­бе­кат сав­до шо­хоб­ча­си қу­риш учун Бе­ру­ний ту­ма­ни, Сар­коп ОФЙ 697-кон­ту­ри ёни­дан ўтув­чи йўл бўй­и­дан уму­мий май­до­ни 48 кв.м. бўл­ган ер участ­ка­си бо­шланғич баҳо­си – 30 522 сўм 24 тий­ин, со­ти­лиш баҳо­си – 1 200 000 сўм. 12. Ма­и­ший хиз­мат кўр­са­тиш шо­хоб­ча­си қу­риш учун Бе­ру­ний ту­ма­ни, Шоб­боз ОФЙ 253-кон­ту­ри­дан уму­мий май­до­ни 120 кв.м. бўл­ган ер участ­ка­си бо­шланғич баҳо­си – 76 305 сўм, со­ти­лиш баҳо­си – 77 000 сўм. 13. Ак­ва це­хи қу­риш учун Бе­ру­ний ту­ма­ни, Шоб­боз ОФЙ 822-кон­ту­ри­дан уму­мий май­до­ни 224 кв.м. бўл­ган ер участ­ка­си бо­шланғич баҳо­си – 142 437 сўм 12 тий­ин, со­ти­лиш баҳо­си – 4 000 000 сўм. 14. Ак­ва це­хи қу­риш учун Бе­ру­ний ту­ма­ни, Сар­коп ОФЙ 370-кон­ту­ри­дан уму­мий май­до­ни 720 кв.м. бўл­ган ер участ­ка­си бо­шланғич баҳо­си – 457 833 сўм 60 тий­ин, со­ти­лиш баҳо­си – 460 000 сўм. 15. Ҳар хил ас­сор­ти­мент­да­ги то­вар­лар со­тиш дўко­ни қу­риш учун Бе­ру­ний ту­ма­ни, Сар­коп ОФЙ 370-кон­ту­ри­дан уму­мий май­до­ни 144 кв.м. бўл­ган ер участ­ка­си бо­шланғич баҳо­си – 91 566 сўм 72 тий­ин, со­ти­лиш баҳо­си – 92 000 сўм. 16. Озиқо­вқат дўко­ни қу­риш учун Бе­ру­ний ту­ма­ни, Сар­коп ОФЙ 370-кон­ту­ри­дан уму­мий май­до­ни 144 кв.м. бўл­ган ер участ­ка­си бо­шланғич баҳо­си – 91 566 сўм 72 тий­ин, со­ти­лиш баҳо­си – 92 000 сўм. 17. Ав­то­тех­хиз­мат кўр­са­тиш шо­хоб­ча­си қу­риш учун Бе­ру­ний ту­ма­ни, Сар­коп ОФЙ 370-кон­ту­ри­дан уму­мий май­до­ни 720 кв.м. бўл­ган ер участ­ка­си бо­шланғич баҳо­си – 457 883 сўм 60 тий­ин, со­ти­лиш баҳо­си – 460 000 сўм. 18. Ош­хо­на би­но­си қу­риш учун Бе­ру­ний ту­ма­ни, Сар­коп ОФЙ 370-кон­ту­ри­дан уму­мий май­до­ни 432 кв.м. бўл­ган ер участ­ка­си бо­шланғич баҳо­си – 274 700 сўм 20 тий­ин, со­ти­лиш баҳо­си – 275 000 сўм. 19. Ав­то­бе­кат сав­до шо­хоб­ча­си қу­риш учун Бе­ру­ний ту­ма­ни, Бе­ру­ний ОФЙ 1352-кон­ту­ри­дан ўтув­чи ав­той­ўл бўй­и­дан уму­мий май­до­ни 48 кв.м. бўл­ган ер участ­ка­си бо­шланғич баҳо­си – 30 522 сўм 24 тий­ин, со­ти­лиш баҳо­си – 30 522 сўм 20 тий­ин. 20. Ав­то­бе­кат сав­до шо­хоб­ча­си қу­риш учун Бе­ру­ний ту­ма­ни, На­во­ий ОФЙ 971-кон­ту­ри­дан ўтув­чи ав­той­ўл бўй­и­дан уму­мий май­до­ни 48 кв.м. бўл­ган ер участ­ка­си бо­шланғич баҳо­си – 30 522 сўм 24 тий­ин, со­ти­лиш баҳо­си – 35 000 сўм.

Newspapers in Russian

Newspapers from Uzbekistan

© PressReader. All rights reserved.