“Ko’chmas mulk savdo xizmati” Мчж­нинг Қо­рақал­поғи­стон Рес­пуб­ли­ка­си Бош фи­ли­а­ли то­мо­ни­дан Ўз­бе­ки­стон Рес­пуб­ли­ка­си Ва­зир­лар Маҳ­ка­ма­си­нинг 2015 йил 7 ок­тябр­да­ги 285-сон­ли қа­ро­ри бўй­и­ча 2017 йил 18 ок­тябрь ку­ни ўт­ка­зи­л­ган тан­лов на­ти­жа­ла­ри тўғрисида

Biznes Daily Birzha (Exchange) - - САВДОЛАР - Хиз­мат­лар ли­цен­зи­я­лан­ган.

1. Ти­кув­чи­лик це­хи ва но­ввой­хо­на қу­риш учун Эл­ли­кқалъа ту­ма­ни, Бў­стон шаҳри, За­раф­шон кў­ча­си ҳу­д­у­ди­дан уму­мий май­до­ни 180 кв.м. бўл­ган ер участ­ка­си бо­шланғич баҳо­си – 145 550 сўм, со­ти­лиш баҳо­си – 200 000 сўм. 2. Кун­да­лик эҳти­ёж мол­ла­ри ва гў­шт дўко­ни қу­риш учун Эл­ли­кқалъа ту­ма­ни, Бў­стон шаҳри, За­раф­шон кў­ча­си ҳу­д­у­ди­дан уму­мий май­до­ни 96 кв.м. бўл­ган ер участ­ка­си бо­шланғич баҳо­си – 77 627 сўм, со­ти­лиш баҳо­си – 230 000 сўм. 3. Ти­жо­рат дўко­ни қу­риш учун Эл­ли­кқалъа ту­ма­ни, Бў­стон шаҳри, За­раф­шон кў­ча­си ҳу­д­у­ди­дан уму­мий май­до­ни 72 кв.м. бўл­ган ер участ­ка­си бо­шланғич баҳо­си – 58 220 сўм, со­ти­лиш баҳо­си – 58 220 сўм. 4. Электр то­вар­ла­ри ва гў­шт дўко­ни қу­риш учун Эл­ли­кқалъа ту­ма­ни, Бў­стон шаҳри, За­раф­шон кў­ча­си ҳу­д­у­ди­дан уму­мий май­до­ни 72 кв.м. бўл­ган ер участ­ка­си бо­шланғич баҳо­си – 58 220 сўм, со­ти­лиш баҳо­си – 58 220 сўм. 5. Ми­ни­мар­кет қу­риш учун Эл­ли­кқалъа ту­ма­ни, Бў­стон шаҳри, На­во­ий кў­ча­си ҳу­д­у­ди­дан уму­мий май­до­ни 100 кв.м. бўл­ган ер участ­ка­си бо­шланғич баҳо­си – 80 861 сўм, со­ти­лиш баҳо­си – 90 000 сўм. 6. Чой­хо­на қу­риш учун Эл­ли­кқалъа ту­ма­ни, Бў­стон шаҳри, На­во­ий кў­ча­си ҳу­д­у­ди­дан уму­мий май­до­ни 100 кв.м. бўл­ган ер участ­ка­си бо­шланғич баҳо­си – 80 861 сўм, со­ти­лиш баҳо­си – 85 000 сўм. 7. Ти­кув­чи­лик це­хи қу­риш учун Эл­ли­кқалъа ту­ма­ни, Бў­стон шаҳри, С.ай­ний кў­ча­си ҳу­д­у­ди­дан уму­мий май­до­ни 37 кв.м. бўл­ган ер участ­ка­си бо­шланғич баҳо­си – 29 920 сўм, со­ти­лиш баҳо­си – 29 920 сўм. 8. Ин­тер­нет ка­фе қу­риш учун Эл­ли­кқалъа ту­ма­ни, Бў­стон шаҳри, С.ай­ний кў­ча­си ҳу­д­у­ди­дан уму­мий май­до­ни 38 кв.м. бўл­ган ер участ­ка­си бо­шланғич баҳо­си – 30 729 сўм, со­ти­лиш баҳо­си – 30 729 сўм. 9. Ти­жо­рат дўко­ни қу­риш учун Эл­ли­кқалъа ту­ма­ни, Бў­стон шаҳри, С.ай­ний кў­ча­си ҳу­д­у­ди­дан уму­мий май­до­ни 38 кв.м. бўл­ган ер участ­ка­си бо­шланғич баҳо­си – 30 729 сўм, со­ти­лиш баҳо­си – 200 000 сўм. 10. Офис би­но­си қу­риш учун Эл­ли­кқалъа ту­ма­ни, Бў­стон шаҳри, С. Ай­ний кў­ча­си ҳу­д­у­ди­дан уму­мий май­до­ни 36 кв.м. бўл­ган ер участ­ка­си бо­шланғич баҳо­си – 29 112 сўм, со­ти­лиш баҳо­си – 100 000 сўм. 11. Ав­то­бе­кат ва дўкон би­но­си қу­риш учун Эл­ли­кқалъа ту­ма­ни, Бў­стон шаҳри, С. Ай­ний кў­ча­си ҳу­д­у­ди­дан уму­мий май­до­ни 40 кв.м. бўл­ган ер участ­ка­си бо­шланғич баҳо­си – 32 346 сўм, со­ти­лиш баҳо­си – 100 000 сўм. 12. Ав­то­сер­вис би­но­си қу­риш учун Эл­ли­кқалъа ту­ма­ни, Тош­кент МФЙ гу­за­ри ҳу­д­у­ди­дан уму­мий май­до­ни 120 кв.м. бўл­ган ер участ­ка­си бо­шланғич баҳо­си – 97 039 сўм, со­ти­лиш баҳо­си – 100 000 сўм. 13. Сав­до ва ма­и­ший хиз­мат кўр­са­тиш шо­хоб­ча­ла­ри би­но­си қу­риш учун Эл­ли­кқалъа ту­ма­ни, Бў­стон шаҳри, На­во­ий кў­ча­си ҳу­д­у­ди­дан уму­мий май­до­ни 323 кв.м. бўл­ган ер участ­ка­си бо­шланғич баҳо­си – 261 200 сўм, со­ти­лиш баҳо­си – 265 000 сўм. 14. Оп­ти­ка дўко­ни би­но­си қу­риш учун Эл­ли­кқалъа ту­ма­ни, Бў­стон шаҳри, Се­маш­ко кў­ча­си ҳу­д­у­ди­дан уму­мий май­до­ни 40 кв.м. бўл­ган ер участ­ка­си бо­шланғич баҳо­си – 32 346 сўм, со­ти­лиш баҳо­си – 100 000 сўм. 15. Озиқ-овқат дўкон би­но­си қу­риш учун Эл­ли­кқалъа ту­ма­ни, Эл­лик­калъа ОФЙ НАП гу­за­ри ҳу­д­у­ди­дан уму­мий май­до­ни 180 кв.м. бўл­ган ер участ­ка­си бо­шланғич баҳо­си – 118 314 сўм, со­ти­лиш баҳо­си – 180 000 сўм. 16. Ти­жо­рот дўко­ни би­но­си қу­риш учун Эл­ли­кқалъа ту­ма­ни, Эл­лик­калъа ОФЙ НАП гу­за­ри ҳу­д­у­ди­дан уму­мий май­до­ни 144 кв.м. бўл­ган ер участ­ка­си бо­шланғич баҳо­си – 94 651 сўм, со­ти­лиш баҳо­си – 95 000 сўм. 17. Ма­и­ший хиз­мат уйи би­но­си қу­риш учун Эл­ли­кқалъа ту­ма­ни, Эл­лик­калъа ОФЙ НАП гу­за­ри ҳу­д­у­ди­дан уму­мий май­до­ни 180 кв.м. бўл­ган ер участ­ка­си бо­шланғич баҳо­си – 118 314 сўм, со­ти­лиш баҳо­си – 120 000 сўм. 18. Қи­ш­лоқ хў­жа­ли­ги маҳ­су­лот­ла­ри ва кў­чат со­тиш дўкон би­но­си қу­риш учун Эл­ли­кқалъа ту­ма­ни, Эл­лик­калъа ОФЙ НАП гу­за­ри ҳу­д­у­ди­дан уму­мий май­до­ни 280 кв.м. бўл­ган ер участ­ка­си бо­шланғич баҳо­си – 184 044 сўм, со­ти­лиш баҳо­си – 185 000 сўм. 19. Сав­до ва ма­и­ший хиз­мат кўр­са­тиш объ­ек­ти би­но­си қу­риш учун Эл­ли­кқалъа ту­ма­ни, Ами­ро­бод ОФЙ НАП гу­за­ри ҳу­д­у­ди­дан уму­мий май­до­ни 400 кв.м. бўл­ган ер участ­ка­си бо­шланғич баҳо­си – 262 916 сўм, со­ти­лиш баҳо­си – 600 000 сўм. 20. Ти­кув­чи­лик це­хи би­но­си қу­риш учун Эл­ли­кқалъа ту­ма­ни, Ами­ро­бод ОФЙ, “Ур­нак” аҳо­ли пунк­ти ҳу­д­у­ди­дан уму­мий май­до­ни 180 кв.м. бўл­ган ер участ­ка­си бо­шланғич баҳо­си – 118 312 сўм, со­ти­лиш баҳо­си – 118 312 сўм. 21. Ав­то­бе­кат ва дўкон би­но­си қу­риш учун Эл­ли­кқалъа ту­ма­ни, Са­ра­бий ОФЙ Са­ра­бий-бў­стон ав­то­мо­биль йў­ли бўйи ҳу­д­у­ди­дан уму­мий май­до­ни 48 кв.м. бўл­ган ер участ­ка­си бо­шланғич баҳо­си – 31 350 сўм, со­ти­лиш баҳо­си – 100 000 сўм. 22. До­ри­хо­на би­но­си қу­риш учун Эл­ли­кқалъа ту­ма­ни, Са­ра­бий ОФЙ, Ду­ман­калъа МФЙ мар­ка­зи ҳу­д­у­ди­дан уму­мий май­до­ни 96 кв.м. бўл­ган ер участ­ка­си бо­шланғич баҳо­си – 63 100 сўм, со­ти­лиш баҳо­си – 150 000 сўм. 23. Сав­до ва ма­и­ший хиз­мат кўр­са­тиш объ­ек­ти қу­риш учун Эл­ли­кқалъа ту­ма­ни, Са­ра­бий ОФЙ, Ду­ман­калъа МФЙ мар­ка­зи ҳу­д­у­ди­дан уму­мий май­до­ни 300 кв.м. бўл­ган ер участ­ка­си бо­шланғич баҳо­си – 197 187 сўм, со­ти­лиш баҳо­си – 197 187 сўм. 24. Чой­хо­на ва гў­шт дўкон би­но­си қу­риш учун Эл­ли­кқалъа ту­ма­ни, Са­ра­бий ОФЙ, Ду­ман­калъа МФЙ мар­ка­зи ҳу­д­у­ди­дан уму­мий май­до­ни 300 кв.м. бўл­ган ер участ­ка­си бо­шланғич баҳо­си – 197 187 сўм, со­ти­лиш баҳо­си – 198 000 сўм. 25. Ав­то­мо­бил­лар­га тех­ник хиз­мат кўр­са­тиш шо­хоб­ча­си қу­риш учун Эл­ли­кқалъа ту­ма­ни, Са­ра­бий ОФЙ, Ду­ман­калъа МФЙ мар­ка­зи ҳу­д­у­ди­дан уму­мий май­до­ни 360 кв.м. бўл­ган ер участ­ка­си бо­шланғич баҳо­си – 118 132 сўм, со­ти­лиш баҳо­си – 160 000 сўм. 26. Ав­то­мо­бил­лар­га эҳти­ёт қисм­ла­ри дўко­ни қу­риш учун Эл­ли­кқалъа ту­ма­ни, Са­ра­бий ОФЙ, Ду­ман­калъа МФЙ мар­ка­зи ҳу­д­у­ди­дан уму­мий май­до­ни 100 кв.м. бўл­ган ер участ­ка­си бо­шланғич баҳо­си – 68 730 сўм, со­ти­лиш баҳо­си – 280 000 сўм. 27. Но­ввой­хо­на қу­риш учун Эл­ли­кқалъа ту­ма­ни, Са­ра­бий ОФЙ НАП гу­за­ри ҳу­д­у­ди­дан уму­мий май­до­ни 58 кв.м. бўл­ган ер участ­ка­си бо­шланғич баҳо­си – 38 123 сўм, со­ти­лиш баҳо­си – 40 000 сўм. 28. Ав­то­эҳти­ёт қисм­ла­ри дўко­ни қу­риш учун Эл­ли­кқалъа ту­ма­ни, Са­ра­бий ОФЙ НАП гу­зо­ри ҳу­д­у­ди­дан уму­мий май­до­ни 72 кв.м. бўл­ган ер участ­ка­си бо­шланғич баҳо­си – 47 324 сўм, со­ти­лиш баҳо­си – 100 000 сўм. 29. Сар­та­ро­ш­хо­на ва гў­шт дўко­ни қу­риш учун Эл­ли­кқалъа ту­ма­ни, Са­ра­бий ОФЙ НАП гу­зо­ри ҳу­д­у­ди­дан уму­мий май­до­ни 38 кв.м. бўл­ган ер участ­ка­си бо­шланғич баҳо­си – 24 977 сўм, со­ти­лиш баҳо­си – 100 000 сўм. 30. Ав­то­мо­бил­л­га эҳти­ёт қисм­ла­ри дўко­ни қу­риш учун Эл­ли­кқалъа ту­ма­ни, Са­ра­бий ОФЙ НАП гу­зо­ри ҳу­д­у­ди­дан уму­мий май­до­ни 200 кв.м. бўл­ган ер участ­ка­си бо­шланғич баҳо­си – 161 732 сўм, со­ти­лиш баҳо­си – 250 000 сўм. 31. Ти­жо­рот дўко­ни қу­риш учун Эл­ли­кқалъа ту­ма­ни, Ки­л­чи­нок ОФЙ ҳу­д­у­ди­дан уму­мий май­до­ни 136 кв.м. бўл­ган ер участ­ка­си бо­шланғич баҳо­си – 89 352 сўм, со­ти­лиш баҳо­си – 89 352 сўм. 32. Сав­до ва ма­и­ший хиз­мат кўр­са­тиш шо­хоб­ча­ла­ри­ни қу­риш учун Эл­ли­кқалъа ту­ма­ни, Қи­л­чи­ноқ ОФЙ ҳу­д­у­ди­дан уму­мий май­до­ни 203 кв.м. бўл­ган ер участ­ка­си бо­шланғич баҳо­си – 133 429 сўм, со­ти­лиш баҳо­си – 135 000 сўм. 33. Ти­жо­рот дўко­ни қу­риш учун Эл­ли­кқалъа ту­ма­ни, Қи­рққиз ОФЙ мар­ка­зи ҳу­д­у­ди­дан уму­мий май­до­ни 91 кв.м. бўл­ган ер участ­ка­си бо­шланғич баҳо­си – 59 813 сўм, со­ти­лиш баҳо­си – 100 000 сўм. 34. Ав­то­бе­кат ва дўкон қу­риш учун Эл­ли­кқалъа ту­ма­ни, Гул­дур­син ОФЙ, “Сах­ти­ён” аҳо­ли пунк­ти ҳу­д­у­ди­дан уму­мий май­до­ни 48 кв.м. бўл­ган ер участ­ка­си бо­шланғич баҳо­си – 31 550 сўм, со­ти­лиш баҳо­си – 400 000 сўм. 35. Ош­хо­на ва ти­жо­рат дўкон қу­риш учун Эл­ли­кқалъа ту­ма­ни, На­во­ий ОФЙ гу­за­ри Бў­стон-тўрт­кул ав­той­ў­ли ҳу­д­у­ди­дан уму­мий май­до­ни 250 кв.м. бўл­ган ер участ­ка­си бо­шланғич баҳо­си – 131 460 сўм, со­ти­лиш баҳо­си – 135 000 сўм. 36. Ав­то­бе­кат ва дўкон би­но­си­ни қу­риш учун Эл­ли­кқалъа ту­ма­ни, На­во­ий ОФЙ, “На­во­ий” аҳо­ли пунк­ти Бў­стон-тўрт­кўл ав­той­ў­ли ҳу­д­у­ди­дан уму­мий май­до­ни 40 кв.м. бўл­ган ер участ­ка­си бо­шланғич баҳо­си – 26 292 сўм, со­ти­лиш баҳо­си – 80 000 сўм. 37. Ав­то­бе­кат ва дўкон би­но­си­ни қу­риш учун Эл­ли­кқалъа ту­ма­ни, На­во­ий ОФЙ “На­во­ий” аҳо­ли пунк­ти Бў­стон-тўрт­кўл ав­той­ў­ли ҳу­д­у­ди­дан уму­мий май­до­ни 40 кв.м. бўл­ган ер участ­ка­си бо­шланғич баҳо­си – 26 292 сўм, со­ти­лиш баҳо­си – 80 000 сўм. 38. Ав­то­бе­кат ва дўкон би­но­си­ни қу­риш учун Эл­ли­кқалъа ту­ма­ни, Гу­ли­стон ОФЙ ич­ки ав­той­ул ҳу­д­у­ди­дан уму­мий май­до­ни 48 кв.м. бўл­ган ер участ­ка­си бо­шланғич баҳо­си – 31 550 сўм, со­ти­лиш баҳо­си – 31 550 сўм. 39. Чой­хо­на би­но­си­ни қу­риш учун Эл­ли­кқалъа ту­ма­ни, Гу­ли­стон ОФЙ ҳу­д­у­ди­дан уму­мий май­до­ни 160 кв.м. бўл­ган ер участ­ка­си бо­шланғич баҳо­си – 105 168 сўм, со­ти­лиш баҳо­си – 150 000 сўм. 40. Ав­то­бе­кат ва дўкон би­но­си­ни қу­риш учун Эл­ли­кқалъа ту­ма­ни, Дўст­лик ОФЙ ич­ки ав­той­ўл ҳу­д­у­ди­дан уму­мий май­до­ни 76 кв.м. бўл­ган ер участ­ка­си бо­шланғич баҳо­си – 49 954 сўм, со­ти­лиш баҳо­си – 100 000 сўм.

Newspapers in Russian

Newspapers from Uzbekistan

© PressReader. All rights reserved.