“Ko’chmas mulk savdo xizmati” Мчж­нинг Қо­рақал­поғи­стон Рес­пуб­ли­ка­си Бош фи­ли­а­ли то­мо­ни­дан Ўз­бе­ки­стон Рес­пуб­ли­ка­си Ва­зир­лар Маҳ­ка­ма­си­нинг 2015 йил 7 ок­тябр­да­ги 285-сон­ли қа­ро­ри бўй­и­ча 2017 йил 11 ок­тябрь ку­ни ўт­ка­зи­л­ган тан­лов на­ти­жа­ла­ри тўғрисида

Biznes Daily Birzha (Exchange) - - САВДОЛАР - Хиз­мат­лар ли­цен­зи­я­лан­ган.

1. Би­рин­чи қа­ва­ти дўкон, ик­кин­чи қа­ва­ти уй-жой қу­риш учун Ну­кус шаҳри, Коскол МФЙ ҳу­д­у­ди­да­ги Лой­иҳа­да­ги кў­ча­дан уму­мий май­до­ни 550 кв.м. бўл­ган ер участ­ка­си бо­шланғич баҳо­си – 600 600 сўм, со­ти­лиш баҳо­си – 610 000 сўм. 2. Би­рин­чи қа­ва­ти дўкон, ик­кин­чи қа­ва­ти уй-жой қу­риш учун Ну­кус шаҳри, Коскол МФЙ ҳу­д­у­ди­да­ги Лой­иҳа­да­ги кў­ча­дан уму­мий май­до­ни 550 кв.м. бўл­ган ер участ­ка­си бо­шланғич баҳо­си – 600 600 сўм, со­ти­лиш баҳо­си – 610 000 сўм. 3. Би­рин­чи қа­ва­ти дўкон, ик­кин­чи қа­ва­ти уй-жой қу­риш учун Ну­кус шаҳри, Коскол МФЙ ҳу­д­у­ди­да­ги Лой­иҳа­да­ги кў­ча­дан уму­мий май­до­ни 550 кв.м. бўл­ган ер участ­ка­си бо­шланғич баҳо­си – 600 600 сўм, со­ти­лиш баҳо­си – 610 000 сўм. 4. Ик­ки қа­ват­ли дўкон би­но­си қу­риш учун Ну­кус шаҳри, Жий­де­ли бай­сын МФЙ ҳу­д­у­ди Та­хи­ё­тош гу­за­ри кў­ча­си­дан уму­мий май­до­ни 180 кв.м. бўл­ган ер участ­ка­си бо­шланғич баҳо­си – 196 560 сўм, со­ти­лиш баҳо­си – 200 000 сўм. 5. Ик­ки қа­ват­ли аҳо­ли­га ма­ший хиз­мат кўр­са­тиш мар­ка­зи қу­риш учун Ну­кус шаҳри, Коскол-3 МФЙ ҳу­д­у­ди Ну­кус-чим­бой ай­лан­ма йў­ли­дан уму­мий май­до­ни 225 кв.м. бўл­ган ер участ­ка­си бо­шланғич баҳо­си – 245 700 сўм, со­ти­лиш баҳо­си – 250 000 сўм. 6. Би­рин­чи қа­ва­ти дўкон, ик­кин­чи қа­ва­ти уй-жой қу­риш учун Ну­кус шаҳри, Коскол-3 МФЙ ҳу­д­у­ди Ну­кус-чим­бой ай­лан­ма йў­ли­дан уму­мий май­до­ни 300 кв.м.бўл­ган ер участ­ка­си бо­шланғич баҳо­си – 327 600 сўм, со­ти­лиш баҳо­си – 330 000 сўм. 7. Би­рин­чи қа­ва­ти дўкон, ик­кин­чи қа­ва­ти уй-жой қу­риш учун Ну­кус шаҳри, Коскол-3 МФЙ ҳу­д­у­ди Ну­кус-чим­бой ай­лан­ма йў­ли­дан уму­мий май­до­ни 300 кв.м.бўл­ган ер участ­ка­си бо­шланғич баҳо­си – 327 600 сўм, со­ти­лиш баҳо­си – 330 000 сўм. 8. Би­рин­чи қа­ва­ти дўкон, ик­кин­чи қа­ва­ти уй-жой қу­риш учун Ну­кус шаҳри, Коскол-3 МФЙ ҳу­д­у­ди Ну­кус-чим­бой ай­лан­ма йў­ли­дан уму­мий май­до­ни 300 кв.м.бўл­ган ер участ­ка­си бо­шланғич баҳо­си – 327 600 сўм, со­ти­лиш баҳо­си – 330 000 сўм. 9. Би­рин­чи қа­ва­ти дўкон, ик­кин­чи қа­ва­ти уй-жой қу­риш учун Ну­кус шаҳри, Коскол-3 МФЙ ҳу­д­у­ди Ну­кус-чим­бой ай­лан­ма йў­ли­дан уму­мий май­до­ни 300 кв.м.бўл­ган ер участ­ка­си бо­шланғич баҳо­си – 327 600 сўм, со­ти­лиш баҳо­си – 330 000 сўм. 10. Би­рин­чи қа­ва­ти дўкон, ик­кин­чи қа­ва­ти уй-жой қу­риш учун Ну­кус шаҳри, Коскол-3 МФЙ ҳу­д­у­ди Ну­кус-чим­бой ай­лан­ма йў­ли­дан уму­мий май­до­ни 300 кв.м.бўл­ган ер участ­ка­си бо­шланғич баҳо­си – 327 600 сўм, со­ти­лиш баҳо­си – 330 000 сўм. 11. Би­рин­чи қа­ва­ти дўкон, ик­кин­чи қа­ва­ти уй-жой қу­риш учун Ну­кус шаҳри, Коскол-3 МФЙ ҳу­д­у­ди Ну­кус-чим­бой ай­лан­ма йў­ли­дан уму­мий май­до­ни 300 кв.м.бўл­ган ер участ­ка­си бо­шланғич баҳо­си – 327 600 сўм, со­ти­лиш баҳо­си – 330 000 сўм. 12. Би­рин­чи қа­ва­ти дўкон, ик­кин­чи қа­ва­ти уй-жой қу­риш учун Ну­кус шаҳри, Коскол-3 МФЙ ҳу­д­у­ди Ну­кус-чим­бой ай­лан­ма йў­ли­дан уму­мий май­до­ни 300 кв.м.бўл­ган ер участ­ка­си бо­шланғич баҳо­си – 327 600 сўм, со­ти­лиш баҳо­си – 330 000 сўм. 13. Би­рин­чи қа­ва­ти дўкон, ик­кин­чи қа­ва­ти уй-жой қу­риш учун Ну­кус шаҳри, Коскол-3 МФЙ ҳу­д­у­ди Ну­кус-чим­бой ай­лан­ма йў­ли­дан уму­мий май­до­ни 300 кв.м.бўл­ган ер участ­ка­си бо­шланғич баҳо­си – 327 600 сўм, со­ти­лиш баҳо­си – 330 000 сўм. 14. Би­рин­чи қа­ва­ти дўкон, ик­кин­чи қа­ва­ти уй-жой қу­риш учун Ну­кус шаҳри, Коскол-3 МФЙ ҳу­д­у­ди Ну­кус-чим­бой ай­лан­ма йў­ли­дан уму­мий май­до­ни 300 кв.м.бўл­ган ер участ­ка­си бо­шланғич баҳо­си – 327 600 сўм, со­ти­лиш баҳо­си – 330 000 сўм. 15. Би­рин­чи қа­ва­ти дўкон, ик­кин­чи қа­ва­ти уй-жой қу­риш учун Ну­кус шаҳри, Коскол-3 МФЙ ҳу­д­у­ди Ну­кус-чим­бой ай­лан­ма йў­ли­дан уму­мий май­до­ни 300 кв.м.бўл­ган ер участ­ка­си бо­шланғич баҳо­си – 327 600 сўм, со­ти­лиш баҳо­си – 330 000 сўм. 16. Би­рин­чи қа­ва­ти дўкон, ик­кин­чи қа­ва­ти уй-жой қу­риш учун Ну­кус шаҳри, Коскол-3 МФЙ ҳу­д­у­ди Ну­кус-чим­бой ай­лан­ма йў­ли­дан уму­мий май­до­ни 225 кв.м. бўл­ган ер участ­ка­си бо­шланғич баҳо­си – 245 700 сўм, со­ти­лиш баҳо­си – 250 000 сўм. 17. Би­рин­чи қа­ва­ти дўкон, ик­кин­чи қа­ва­ти уй-жой қу­риш учун Ну­кус шаҳри, Коскол-3 МФЙ ҳу­д­у­ди Ну­кус-чим­бой ай­лан­ма йў­ли­дан уму­мий май­до­ни 225 кв.м. бўл­ган ер участ­ка­си бо­шланғич баҳо­си – 245 700 сўм, со­ти­лиш баҳо­си – 250 000 сўм. 18. Би­рин­чи қа­ва­ти дўкон, ик­кин­чи қа­ва­ти уй-жой қу­риш учун Ну­кус шаҳри, Коскол-3 МФЙ ҳу­д­у­ди Ну­кус-чим­бой ай­лан­ма йў­ли­дан уму­мий май­до­ни 225 кв.м. бўл­ган ер участ­ка­си бо­шланғич баҳо­си – 245 700 сўм, со­ти­лиш баҳо­си – 250 000 сўм. 19. Ав­то­мо­бил­лар­га тех­ник хиз­мат кўр­са­тиш, мой ал­ма­ш­ти­риш ва ка­мер ямаш би­но­си қу­риш учун Ну­кус ту­ма­ни, Ба­кан­ша­к­лы ОФЙ, Дар­сан мас­си­ви ҳу­д­у­ди­дан уму­мий май­до­ни 800 кв.м. бўл­ган 2-ер участ­ка­си бо­шланғич баҳо­си – 611 192 сўм, со­ти­лиш баҳо­си – 611 192 сўм. 20. Ав­то­мо­бил­лар­га тех­ник хиз­мат кўр­са­тиш, мой ал­ма­ш­ти­риш ва ка­мер ямаш би­но­си қу­риш учун Ну­кус ту­ма­ни, Ба­кан­ша­к­лы ОФЙ, Дар­сан мас­си­ви ҳу­д­у­ди­дан уму­мий май­до­ни 800 кв.м. бўл­ган 3-ер участ­ка­си бо­шланғич баҳо­си – 611 192 сўм, со­ти­лиш баҳо­си – 611 192 сўм. 21. Нон ишлаб чиқа­риш це­хи ва дўкон би­но­си қу­риш учун Ну­кус ту­ма­ни, Ку­тан­кол ОФЙ, Жа­ман­ша овул аҳо­ли ман­зи­ли ҳу­д­у­ди­дан уму­мий май­до­ни 1005 кв.м. бўл­ган 4-ер участ­ка­си бо­шланғич баҳо­си – 767 809 сўм

65 тий­ин, со­ти­лиш баҳо­си – 768 000 сўм. 22. Би­рин­чи қа­ва­ти дўкон, аҳо­ли­га ма­и­ший хиз­мат кўр­са­тиш, ик­кин­чи қа­ва­ти ти­киш це­хи қу­риш учун Ну­кус ту­ма­ни, Кы­ран­таў ОФЙ, Шор­тан­бай овул аҳо­ли ман­зи­ли­дан уму­мий май­до­ни 300 кв.м. бўл­ган 5-ер участ­ка­си бо­шланғич баҳо­си – 229 197 сўм, со­ти­лиш баҳо­си – 230 000 сўм. 23. Ик­ки қа­ват­ли ту­рар жой ва дўкон би­но­си қу­риш учун Чим­бой ту­ма­ни, Таз­га­ра ОФЙ ҳу­д­у­ди Ай­те­ке по­сёл­ка­си­дан уму­мий май­до­ни 484 кв.м. бўл­ган 2-ер участ­ка­си бо­шланғич баҳо­си – 501 970 сўм 92, со­ти­лиш баҳо­си – 502 000 сўм. 24. Бир ка­ват­ли чой­хо­на би­но­си қу­риш учун Чим­бой ту­ма­ни, Таз­га­ра ОФЙ ҳу­д­у­ди Ай­те­ке по­сёл­ка­си­дан уму­мий май­до­ни 375 кв.м. бўл­ган 3-ер участ­ка­си бо­шланғич баҳо­си – 388 923 сўм 75, со­ти­лиш баҳо­си – 389 000 сўм. 25. Би­рин­чи қа­ва­ти аҳо­ли­га ма­и­ший хиз­мат кўр­са­тиш мар­ка­зи ва 2-қа­ва­ти уй-жой қу­риш учун Ко­раў­зак ту­ма­ни, Га­рез­сиз­лик гу­зо­ри МФЙ ҳу­д­у­ди Га­рез­сиз­лик кў­ча­си­дан уму­мий май­до­ни 400 кв.м. бўл­ган ер участ­ка­си бо­шланғич баҳо­си – 262 016 сўм, со­ти­лиш баҳо­си – 270 000 сўм. 26. Би­рин­чи қа­ва­ти Аҳо­ли­га ма­и­ший хиз­мат кур­са­тиш мар­ка­зи ва 2-қа­ва­ти уй-жой қу­риш учун Қо­раў­зак ту­ма­ни, Ға­рез­сиз­лик гу­за­ри МФЙ ҳу­д­у­ди Ға­рез­сиз­лик кў­ча­си­дан уму­мий май­до­ни 400 кв.м. бўл­ган ер участ­ка­си бо­шланғич баҳо­си – 262 016 сўм, со­ти­лиш баҳо­си – 270 000 сўм. 27. Би­рин­чи қа­ва­ти аҳо­ли­га ма­и­ший хиз­мат кўр­са­тиш мар­ка­зи ва 2-қа­ва­ти уй-жой қу­риш учун Қо­раў­зак ту­ма­ни, Ға­рез­сиз­лик гу­за­ри МФЙ ҳу­д­у­ди Ға­рез­сиз­лик кў­ча­си­дан уму­мий май­до­ни 400 кв.м. бўл­ган ер участ­ка­си бо­шланғич баҳо­си – 262 016 сўм, со­ти­лиш баҳо­си – 270 000 сўм. 28. Аҳо­ли­га ма­и­ший хиз­мат кўр­са­тиш мар­ка­зи­дан 1-сон­ли ер ўр­ни ик­ки қа­ват­ли этиб ре­кон­струк­ция ишлаш мақ­са­ди­да қў­шимча ер ажра­тиш учун Қо­раў­зак ту­ма­ни, Ға­рез­сиз­лик гу­за­ри МФЙ ҳу­д­у­ди Ажи­ни­яз кў­ча­си ҳу­д­у­ди­да­ги уму­мий май­до­ни 57 кв.м. бўл­ган ер участ­ка­си бо­шланғич баҳо­си – 37 337 сўм, со­ти­лиш баҳо­си – 37 337 сўм. 29. Аҳо­ли­га ма­и­ший хиз­мат кўр­са­тиш мар­ка­зи би­но­си­ни бу­зиб сто­ма­то­ло­гия би­но­си этиб қай­та қу­риш мақ­са­ди­да қў­шимча ер ажра­тиш учун Қо­раў­зак ту­ма­ни, Ға­рез­сиз­лик гу­за­ри МФЙ ҳу­д­у­ди Ж.ка­ра­ба­ев кў­ча­си­дан уму­мий май­до­ни 200 кв.м. бўл­ган 1-ер участ­ка­си бо­шланғич баҳо­си – 131 008 сўм, со­ти­лиш баҳо­си – 150 000 сўм. 30. Би­рин­чи қа­ва­ти сав­до сер­вис, ик­кин­чи қа­ва­ти уй-жой қу­риш учун Тах­та­кў­пир ту­ма­ни, Ға­рез­сиз­лик МФЙ ҳу­д­у­ди А.ай­ым­бе­тов кў­ча­си­дан уму­мий май­до­ни 500 кв.м. бўл­ган ер участ­ка­си бо­шланғич баҳо­си – 343 895 сўм, со­ти­лиш баҳо­си – 400 000 сўм. 31. До­ри­хо­на би­но­си қу­риш учун Тах­та­кў­пир ту­ма­ни, Ай­дын жол МФЙ ҳу­д­у­ди Сме­тул­ла­ев кў­ча­си­дан уму­мий май­до­ни 150 кв.м. бўл­ган ер участ­ка­си бо­шланғич баҳо­си – 103 168 сўм, со­ти­лиш баҳо­си – 150 000 сўм. 32. Сер­вис хиз­мат кўр­са­тиш би­но­си қу­риш учун Тах­та­кў­пир ту­ма­ни, Ай­дын жол МФЙ ҳу­д­у­ди Сме­тул­ла­ев кў­ча­си­дан уму­мий май­до­ни 180 кв.м. бўл­ган ер участ­ка­си бо­шланғич баҳо­си – 123 802 сўм, со­ти­лиш баҳо­си – 130 000 сўм. 33. Спорт май­дон­ча­си қу­риш учун Тах­та­кў­пир ту­ма­ни, Тах­та­кў­пир ПФЙ ҳу­д­у­ди Бер­дак кў­ча­си­дан уму­мий май­до­ни 800 кв.м. бўл­ган ер участ­ка­си бо­шланғич баҳо­си – 550 232 сўм, со­ти­лиш баҳо­си – 550 232 сўм.

Newspapers in Russian

Newspapers from Uzbekistan

© PressReader. All rights reserved.