Тер­ма­миз аъ­зо­ла­ри учун муҳим си­нов

Biznes Daily Birzha (Exchange) - - СПОРТ -

Санкт-пе­тер­бург шаҳри­да ўт­ка­зи­ла­ди­ган анъ­а­на­вий халқа­ро тур­нир­да бокс бўй­и­ча Ўз­бе­ки­стон тер­ма жа­мо­аси­нинг уч на­фар аъ­зо­си иш­ти­рок эта­ди.

Уш­бу ну­фуз­ли му­со­бақа­да ду­нё­нинг бокс ри­вож­лан­ган давлат­ла­ри­дан ке­ла­ди­ган жаҳон ва Олим­пи­а­да иш­ти­рок­чи­ла­ри қат­на­ша­ди. Шу бо­ис у тер­ма жа­мо­амиз аъ­зо­ла­ри учун муҳим си­нов май­до­ни ва­зи­фа­си­ни ҳам ба­жа­ра­ди.

Тур­нир­да юр­ти­миз ша­ра­фи­ни Осиё чем­пи­он­ла­ри Исро­ил Ма­д­ри­мов (–75 кг), Сан­жар Тур­су­нов (–91 кг) ҳам­да Шунқор Аб­ду­ра­су­лов (–60 кг) ҳи­моя қи­ла­ди.

Newspapers in Russian

Newspapers from Uzbekistan

© PressReader. All rights reserved.