Эр­ма­тов клуб­лар ўр­та­си­да­ги жаҳон чем­пи­о­на­ти­да

Biznes Daily Birzha (Exchange) - - СПОРТ -

ФИФА 6-16 де­кабрь кун­ла­ри БААДА бў­либ ўта­ди­ган клуб­лар ўр­та­си­да­ги жаҳон чем­пи­о­на­ти­да ишлай­ди­ган ҳа­кам­лар рўй­ха­ти­ни эъ­лон қилди.

Ун­да ҳар бир кон­фе­де­ра­ци­ядан бит­та­дан, жа­ми 6 та ҳа­кам­лар бри­га­да­си иш олиб бо­ра­ди. Осиё фут­бол кон­фе­де­ра­ци­я­си но­ми­дан Рав­шан Эр­ма­тов бош­чи­ли­ги­да­ги ўз­бе­ки­стон­лик ҳа­кам­лар қат­на­ша­ди.

Му­со­бақа бош ҳа­кам­ла­ри қуй­и­да­ги­лар: УЕФА - Фе­ликс Брих (Гер­ма­ния), Осиё ФК - Рав­шан Эр­ма­тов (Ўз­бе­ки­стон), АФК Ма­лан Дье­дью (Се­не­гал), КОНКАКАФ - Се­зар Ар­ту­ро Ра­мос Ра­ла­су­э­лос (Мек­си­ка), КОНМЕБОЛ - Сан­д­ро Рич­чи (Бра­зи­лия), Оке­а­ния ФК - Мэттью Кон­гер (Ян­ги Зе­лан­дия).

Чем­пи­о­нат­да “Ре­ал” (Ис­па­ния), “Па­чу­ка” (Мек­си­ка), “Ок­ленд Си­ти” (Ян­ги Зе­лан­дия), “Ал-жа­зи­ра” (БАА) ва “Ви­дад” (Ма­ро­каш) клуб­ла­ри иш­ти­рок эта­ди. Но­ябрь ойи охи­ри­да Жа­ну­бий Аме­ри­ка ва Осиё қитъ­а­си­дан иш­ти­рок этув­чи клуб­лар но­ми маъ­лум бўла­ди.

Newspapers in Russian

Newspapers from Uzbekistan

© PressReader. All rights reserved.