Ан­зур – хи­той­ли­клар­га ман­зур

Biznes Daily Birzha (Exchange) - - ПЕРВАЯ СТРАНИЦА -

Фут­бол ста­ти­сти­ка­си­га их­ти­со­сла­ш­ган Whoscored на­шри Хи­той су­пер­ли­га­си­нинг 2017 йил мав­су­ми­да­ги энг ях­ши фут­бол­чи­ла­ри­дан ибо­рат рам­зий тер­ма жа­мо­аси­ни эъ­лон қилди.

Рам­зий жа­моа са­фи­дан Ўз­бе­ки­стон тер­ма­си ҳи­мо­я­чи­си Ан­зур Исмо­и­лов ҳам жой ол­ди. Жо­рий мав­сум­да у “Чан­чун Ятай” клу­би­нинг 24 ўй­и­ни­да май­дон­га ту­шиб, 3 та гол ури­ш­га му­ваф­фақ бўл­ган.

Тер­ма жа­мо­амиз сар­до­ри Одил Аҳ­ме­дов “Шан­хай СИПГ” етак­чи­ла­ри­дан би­ри бўл­са-да, рам­зий тер­ма­га ки­ри­тил­ма­ди.

Newspapers in Russian

Newspapers from Uzbekistan

© PressReader. All rights reserved.