Мак­сим – брон­за ме­даль соҳи­би

Biznes Daily Birzha (Exchange) - - СПОРТ -

Та­эквон­до

Москва шаҳри­да та­эквон­до­нинг WTF йў­на­ли­ши бўй­и­ча Гран-при му­со­бақа­си бў­либ ўт­ди.

Ун­да Мак­сим Ра­фа­ло­вич ва Уми­да Аб­дул­ла­е­ва мам­ла­ка­ти­миз ша­ра­фи­ни ҳи­моя қил­ди. Шу­ни­си қу­во­нар­ли­ки, Мак­сим му­со­бақа­да му­ваф­фақи­ят­ли иш­ти­рок этиб, брон­за ме­дал­га са­зо­вор бўл­ди ва 1000 АҚШ дол­ла­ри миқ­до­ри­да­ги му­ко­фот пу­ли би­лан тақ­дир­лан­ди

Newspapers in Russian

Newspapers from Uzbekistan

© PressReader. All rights reserved.