Ҳа­мон 95-ўрин­да­миз

Biznes Daily Birzha (Exchange) - - СПОРТ -

ФИФА рас­мий сай­ти тер­ма жа­мо­алар­нинг ян­ги рей­тин­ги­ни эъ­лон қил­ди. Ун­да яқин­да жаҳон чем­пи­он­ли­ги­ни қўл­га ки­рит­ган Фран­ция би­рин­чи ўрин­ни эгал­ла­ди. Бель­гия ик­кин­чи, Бра­зи­лия эса учин­чи поғо­на­дан ўрин олган. Ўт­ган ой­да пе­шқа­дам бўл­ган Гер­ма­ния 15-ўрин­га ту­шиб кет­ди.

Ўз­бе­ки­стон июль ой­и­да­ги жой­и­дан жи­л­га­ни йўқ – 95-ўрин. Бу Осиё тер­ма жа­мо­ала­ри орас­и­да 13-ўрин де­га­ни­дир. Қитъ­ам­из­да­ги дастлаб­ки кучли уч­лик­ни Эрон – 1471 (32-ўрин), Ав­стра­лия – 1431 (43-ўрин) ва Япо­ния 1392 (55-ўрин) банд эт­ган.

Newspapers in Russian

Newspapers from Uzbekistan

© PressReader. All rights reserved.