Жо­ко­вич уч сет­лик ўй­ин та­раф­до­ри

Biznes Daily Birzha (Exchange) - - СПОРТ -

“Кат­та ду­булға” тур­ку­ми­га ки­рув­чи тўрт­та йи­рик му­со­бақа­да баҳслар беш сет ўй­на­ла­ди. Сер­би­я­лик ма­шҳур тен­нис­чи Но­вак Жо­ко­вич яқин­да бер­ган ин­тер­вью­си­да бу ҳо­лат­ни ўз­гар­ти­риш ҳақи­да га­пир­ди. – Ме­нимча, ёш ав­лод ўз фи­кри­ни тез­да ўз­гар­ти­ра­ди. Тен­нис­га кў­проқ мух­лислар­ни жалб қи­лиш ва тен­нис­чи­лар­ни асраш учун ўй­ин­лар да­во­мий­ли­ги­ни уч сет­га қисқар­ти­риш ло­зим, – де­ди у.

Newspapers in Russian

Newspapers from Uzbekistan

© PressReader. All rights reserved.