Уч ва­зн­да уч­та ку­муш

Biznes Daily Birzha (Exchange) - - СПОРТ -

Ка­ратэ

Шка­рат­э­дир. арқ як­ка­ку­ра­ши бўл­миш ка­рат­энинг бир неча тур­ла­ри бор. Улар­дан би­ри шин­ки­о­ку­шин­кай

То­жи­ки­стон пой­тах­ти Ду­шан­бе шаҳри­да шу спорт ту­ри бўй­и­ча халқа­ро тур­нир бў­либ ўт­ди. Ун­да ўн­дан зи­ёд мам­ла­кат спорт­чи­ла­ри иш­ти­рок эти­ш­ди. Тур­нир­да юр­ти­миз ша­ра­фи­ни “Нур­хас” ка­ратэ мар­ка­зи ва­кил­ла­ри ҳи­моя қи­ли­ш­ди. Ка­рат­э­чи­ла­ри­миз му­со­бақа­да уч­та брон­за ме­дал­га эга чиқи­ш­ди. Бу ме­дал­лар­ни 55 кг ва­зн то­и­фа­си­да Наврўз Шавқи­ев, 65 кг ва­зн то­и­фа­си­да Уми­джон Са­лоҳид­ди­нов ва 85 кг ва­зн то­и­фа­си­да­ги Шаҳ­боз Зи­ё­тов қўл­га ки­рит­ди.

Newspapers in Russian

Newspapers from Uzbekistan

© PressReader. All rights reserved.