ҲАБИБА НИГМАТУЛЛАЕВА, ЖИДУ ҚОШИДАГИ АКАДЕМИК ЛИЦЕЙ ЎҚУВЧИСИ:

ICTNEWS - - Hi,tech! Smart -

– “Memrise” ин­глиз ти­ли­ни ўр­га­на­ёт­ган­лар учун мўл­жал­лан­ган бў­либ, у орқа­ли ҳар ку­ни ян­ги сўз­лар­ни ёд олиш ва улар­га до­ир ма­шқлар­ни ба­жа­риш мум­кин. Ма­шқлар орқа­ли сўз­лар­ни қан­дай қи­либ тўғри ишла­тиш ва бун­дан та­шқа­ри, тўғри та­лаф­фуз қи­лиш­ни ҳам ўр­га­ниш мум­кин. Мен бу ило­ва­дан бир йил­дан бе­ри фой­да­ла­ниб кел­моқ­да­ман, ҳам­да 1000 дан ор­тиқ ян­ги сўз­лар­ни ёд ол­дим.

Newspapers in Russian

Newspapers from Uzbekistan

© PressReader. All rights reserved.