SUBOI: ‘ĐỜI’ VÀ CHUYỆN CHƯA BAO GIỜ KỂ

Barcode - - Trang Đầu -

Thời điểm này có ý nghĩa gì để Suboi quyết định trở lại với Đời? --------------------- Bước sang tuổi 26 với một số biến chuyển trong cuộc đời, tôi rất mừng khi nhận ra cơ hội để được tìm hiểu chính mình và nhận thức cuộc sống. Suboi gọi đó là một cái “tát” vào mặt (cười). Tôi không còn muốn bị phụ thuộc vào ý kiến, phán xét hay mong đợi của mọi người về mình. Bất cứ thứ gì tiêu cực, không

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.