Global Cit­i­zen

Barcode - - Contents -

Những “công dân toàn cầu” – họ là ai? Bạn có bao giờ tự hỏi, cuộc sống của một con người luôn trong tình trạng dịch chuyển là như thế nào? Bar­code đã gặp gỡ và trò chuyện cùng 5 nhân vật từ mọi lĩnh vực khác nhau, những người mà chúng tôi cho rằng đó là những ví dụ điển hình nhất cho thế hệ của những “global cit­i­zen” đích thực.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.