TÁC PHẨM CỦA HỌA SĨ NGƯỜI VIỆT LIÊU NGUYỄN TRONG CHIẾN DỊCH MAR­KET­ING CỦA AP­PLE

Barcode - - Look Good -

Với tác phẩm “Cherry Blos­som – Hoa Anh Đào”, họa sĩ đương đại Liêu Nguyễn Hướng Dương (nghệ danh: Liêu Nguyễn) là 1 trong 10 nghệ sĩ trên thế giới được Ap­ple chọn lựa để đồng hành trong chiến dịch “Start Some­thing New” vào đầu năm 2016. Tác phẩm “Cherry Blos­som” được sáng tác bằng thủ pháp pointil­lism (điểm họa) - sử dụng màu để phun trực tiếp nhiều điểm lên nền can­vas và tạo thành một tổng thể hoàn chỉnh cuối cùng. Tác phẩm này đã được trưng bày tại các cửa hàng bán lẻ của Ap­ple trên toàn thế giới.

Họa sĩ Liêu Nguyễn bên tác phẩm “Cherry Blos­som - Hoa Anh Đào”

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.