Bis­teca alla Fiorentina

Barcode - - Promotion -

Miếng thịt T-bone dày được nướng tái thơm lừng để ăn kèm với rượu vang đỏ Chi­anti Clas­sico.

21

20

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.