Art At­tack

14–15/5

Barcode - - Contents -

Những sự kiện nghệ thuật nổi bật sắp diễn ra

Viet­nam Halography 2016 và Be­hance Port­fo­lio Re­view đã trở thành sự kiện kép đầu tiên và lớn nhất dành cho cộng đồng thiết kế sáng tạo tại Việt Nam. Với sự quy tụ của hơn 6000 nhà thiết kế trong cả nước, đây là cơ hội để cộng đồng thiết kế kết nối và chia sẻ đam mê. Viet­nam Halography 2016 đã tổ chức chuỗi 5 sự kiện đan xen để giới thiệu những xu hướng và thành tựu mới nhất của cộng đồng thiết kế Việt Nam đến với công chúng.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.