KHÔNG NGỪNG TIẾP THU VÀ TRAU DỒI NHỮNG KĨ NĂNG MỚI

Barcode - - Cover Story -

Mọi kĩ năng mà bạn được trang bị và tự trang bị từ khi sinh ra, lớn lên và trưởng thành là yếu tố thiết yếu để quyết định những bước đi dù ngắn hay dài trong cuộc đời. Ví dụ, dù rất muốn du lịch vòng quanh thế giới để khám phá bản thân và giao lưu với nhiều bạn bè, bạn sẽ rất nhanh chóng chùn bước nếu nhận ra mình còn thiếu kĩ năng tự chăm sóc bản thân, tự tìm hiểu thông tin, lên kế hoạch và quản lý thời gian. Đó là một số kĩ năng mềm không khó có được nhưng cần được trau dồi theo thời gian, giúp bạn có thể tự tin thực hiện những dự định và đam mê của mình. Từ đó, bạn hoàn toàn có thể đưa ra được khái niệm đâu là điểm cân bằng mà mình cần hướng tới.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.