@BJGADDOUR

Barcode - - Cover Story -

Là Giám đốc Thể hình của tạp chí danh tiếng Men’s Health, BJ Gad­dour được biết đến với những bài tập đơn giản và hiệu quả qua tài khoản In­sta­gram cá nhân.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.