SUB SCRIP TION

150.000VND (1 NĂM – 6 SỐ)

Barcode - - Fashion -

Bạn đọc đặt Bar­code dài hạn

(ít nhất 1 năm) trước ngày 15/06 sẽ có cơ hội bốc thăm may mắn để nhận một trong những món quà sau đây:

Túi Ac­ces­sorize ----------- 1.369.000 VNĐ

Nước hoa CK One for Men Eau de Toi­lette 100ml ----------- 1.600.000 VNĐ

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.