ART

Barcode - - Health -

Người ta cho rằng nghệ thuật là một buổi hẹn hò lãng mạn giữa nghệ sĩ và người thưởng lãm.

– Ko­jiro Tomita

Tác phẩm “For­ever Bi­cy­cle” (2015) của nghệ sĩ Ai Wei­wei

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.