ARTIST PORT­FO­LIO

Barcode - - Art - Đặng Nhiếp ảnh gia

Sinh sống và làm việc tại Hà Nội, nhiếp ảnh gia Bình Đặng theo đuổi thể loại nhiếp ảnh tài liệu và đương đại. Anh đến với nhiếp ảnh và bắt đầu thực hiện nhiều dự án cá nhân mang đậm tính nhân văn khi còn đang theo học tại trường Đại học Mỹ thuật công nghiệp Hà Nội.

Gần đây, anh tập trung sáng tác theo khuynh hướng trừu tượng, khám phá và hữu hình hóa suy nghĩ nội tại bằng những tác phẩm nhiếp ảnh của mình. -----------------------Bình

-----------------------Các tác phẩm của Bình Đăng hiện diện tại nhiều triển lãm ở Hà Nội, Ph­nom Penh, New Delhi và nhiều địa điểm khác.

“Small Things” (2011–2012)

“Ma­hout Fam­ily” (2012)

“Self Por­trait – A Sound In­side” (2015)

Www.bin­hdang.me IG @ bin­hdangg

“Ex­pres­sion” (dự án vẫn đang tiếp diễn)

“Small Things” (2011–2012)

“Bình Đặng đem đến những tác phẩm đánh lừa thị giác từ cái nhìn đầu tiên’’ Jamie Max­toneGra­ham

“Small Things” (2011–2012)

“Ma­hout Fam­ily” (2012)

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.