48 Giải mã Dresscode

Robb Report Vietnam - - Mục Lục -

Thông thường, mọi thư mời tham dự các sự kiện quan trọng đều gắn theo một dresscode. Hãy tham khảo gợi ý của Robb Report để vừa khẳng định cái tôi cá nhân, vừa giữ được phong cách đúng chuẩn trang phục Cocktail Attire.

tr. 54

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.