84 Đằng sau biểu tượng cao quý

Robb Report Vietnam - - Mục Lục -

Cùng trở về những năm 1810 để một lần nữa thán phục tài nghệ của người đã tạo nên tháp đồng hồ

danh tiếng Big Ben, và đi dọc lịch sử nước Anh để chứng kiến những thành tựu mà ông để lại.

tr. 104

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.