6Trong

Robb Report Vietnam - - Etiquette Issue -

khi hai đến ba khuy áo cho bộ complê một hàng cúc được xem là chuẩn mực thời nay, thì tuxedo chỉ nên được cài một cúc. Ngoài ra sport jacket trông cũng rất bảnh khi chỉ được cài một cúc.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.