2

Robb Report Vietnam - - Etiquette Issue -

Không cài chiếc khuy cuối trên áo gi-lê, trừ phi đó là dạng áo hai hàng cúc hoặc gi-lê phối cho dạ tiệc.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.