25Nếu

Robb Report Vietnam - - Etiquette Issue -

phụ kiện là một chiếc mũ, nhớ tháo mũ xuống khi bước vào nhà, trừ trường hợp bạn đang ở sân bay hay những nơi tương tự.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.