23Nếu

Robb Report Vietnam - - Etiquette Issue -

cổ áo có khuynh hướng dễ bị cong vêu, bạn có thể sử dụng thanh nẹp lót dưới cổ áo.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.