TRÁNH MANG TẤT KHI MẶC QUẦN LỬNG

Robb Report Vietnam - - Etiquette Issue -

Mặc quần lửng mà mang tất dài là một lỗi kinh điển. Nếu lỡ mắc phải lỗi trên tức là bạn cũng gián tiếp phạm vào lỗi khác, đó là cuộn tất lại bởi bạn không thể nào kéo tất lên tận gối. Giải pháp là tậu một vài đôi tất ngắn dưới mắt cá và không quá lộ ra khỏi cổ giày của bạn. ≠

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.