KHÔNG SỬ DỤNG LOA DI ĐỘNG

Robb Report Vietnam - - Etiquette Issue -

Không có bất kỳ lý do nào để biện minh cho việc sử dụng chức năng này tại nơi công cộng. Điện thoại là công cụ cá nhân, vì vậy hãy sử dụng nó theo cách chuẩn mực, hoặc sử dụng tai nghe riêng cho bất kỳ thiết bị nào tạo ra âm thanh hoặc tiếng ồn tại nơi công cộng.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.