TÁC PHONG — GIAO TIẾP

Robb Report Vietnam - - Etiquette Issue -

Thân thiện và lịch thiệp! Trong mọi tình huống, đó chính là cách cư xử lịch sự, tử tế và hợp lý nhất với nhân viên, khách hàng và đối tác. Đặc biệt, người lãnh đạo giỏi còn dành thời gian để thực sự lắng nghe và có khả năng vừa lắng nghe vừa phát triển suy nghĩ. Điều này có thể dẫn đến khả năng phát hiện ra năng lực và thế mạnh của người khác.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.