SỰ ĐÚNG GIỜ

Robb Report Vietnam - - Etiquette Issue -

Dù là lãnh đạo, bạn không nên để bất cứ ai phải chờ đợi, hay ngược lại. Thời gian là điều cốt lõi nhất của cuộc sống, lãng phí chúng chính là lãng phí những cơ hội đầu tư. Sự chậm trễ ảnh hưởng đến công việc cụ thể, và vô hình chung làm méo mó đi tầm nhìn tổng thể.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.