Hãy sắp xếp thanh toán trước nếu bạn là người mời

Robb Report Vietnam - - Etiquette Issue -

«Người mời là người trả tiền» là một quy tắc bất thành văn mà ai cũng hiểu. Một người chủ

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.