Không trả lại rượu đã gọi

Robb Report Vietnam - - Etiquette Issue -

Vì nhân viên nhà hàng đã khui chai rượu, do đó, bạn phải mua hoặc sử dụng nó ngay cả khi không thích. Tuy nhiên, nếu loại rượu đó thực sự quá tệ, hãy lịch sự trao đổi và giải thích với nhân viên phục vụ.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.