Đừng với tay qua bàn để nếm thử thức ăn của khách

Robb Report Vietnam - - Etiquette Issue -

Thực đơn chia sẻ không được khuyến khích giữa những người mới quen hoặc giữa các đối tác kinh doanh. Nếu bạn đang dùng bữa với người quen hoặc người mình biết rõ, hãy mời họ nếm thử món của bạn bằng cách đặt một ít thức ăn lên đĩa đựng bánh mì ở giữa.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.